ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2557

สิ้นสุดปี 2556 เข้าสู่ศักกราชใหม่ปี 2557 เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นไปไปอีกปีแล้ว เหมือนเป็นการตอกย้ำให้เรารู้ว่ากาลเวลาไม่เคยหยุดรอใคร ใครมีอะไรที่ตั้งใจว่าจะทำแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำก็รีบลงมือทำซะในขณะที่เรายังพอมีเวลาอยู่นี้ แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมานานเท่าไรก็ตาม มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงยึดถือปฏิบัติอาจด้วยความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือ การถือฤกษ์งามยามดีในการประกอบพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้าน ย้ายบ้าน หรือพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก่อนจะดำเนินการหรือประกอบพิธีต้องมีการหาฤกษ์ดีที่เป็นฤกษ์มงคลซะก่อน

เช่นเคยกับการหาฤกษ์หาวันที่เป็นฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี  2557 นี้เริ่มต้นกันด้วยฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน มกราคม 2557
ประกอบพิธีทำบุญ"ขึ้นบ้านใหม่"วันนี้จะได้รับการเชิดหน้าชูตาในสังคม
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2557
วัน ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม 2557 ตรงวันกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 วันดีมิ่งมงคลภูมิปาโลฤกษ์ฤกษ์ดีลงเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ย้ายบ้าน ช่วยส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองภายในครอบครัว ตลอดจนถึงเพื่อนบ้าน สร้างความอบอุ่นเกิดความรักใคร่กลมเกลียว ทำให้มีความสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองด้านความเป็นอยู่อาศัยรวมถึงทรัพย์สินเงินทอง

วัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน มกราคม 2557 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์มงคล ราชาฤกษ์ เหมาะกับการลงเสาเอก ย้ายบ้าน หากประกอบพิธีทำบุญ"ขึ้นบ้านใหม่"วันนี้จะได้รับการเชิดหน้าชูตาในสังคม มีสง่าราศรี เป็นผู้ทรงเกียรติ ส่งผลถึงหน้าที่การงาน การเงิน ยศตำแหน่งเพิ่มขึ้นไปอย่างราบรื่น อยู่เย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์

วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม 2557 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ฤกษ์ดี ภูมิปาโลฤกษ์ วันดี มิ่งมงคล ลงเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ย้ายบ้าน ช่วยส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองภายในครอบครัว ตลอดจนถึงเพื่อนบ้าน สร้างความอบอุ่นเกิดความรักใคร่กลมเกลียว ทำให้มีความสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองด้านความเป็นอยู่อาศัยรวมถึงทรัพย์สินเงินทอง

ใครกำลังหาฤกษ์มงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่เดือน มกราคม ปี 2557 ฤกษ์ดีที่เป็นภูมิปาโลฤกษ์ถือว่าเหมาะสมช่วยส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองภายในครอบครัว หรือจะเป็นการเริ่มลงหลักปักเสาปลูกบ้านย้ายบ้านฤกษ์ดีเดือนก็มีอยู่ทั้งหมดสามวันเลือกได้ตามความเหมาะสมครับ

ภาพประกอบ : แบบบ้าน ไอเดียตกแต่ง
บทความ : babbanidea