ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน ตุลาคม 2556


สำหรับกฤกษ์ดี"ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่"เดือน ตุลาคม 2556 มีฤกษ์ดีที่เป็นฤกษ์มงคลเหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ในเดือนนี้มีอยู่ทั้งหมดด้วยกันอยู่ 4 วัน คือ
วัน จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2556 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 วันดีถือเป็น ทิพย์มงคล มหัทธโนฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก หรือ ย้ายบ้านในวันนี้ส่งผลให้ความราบรื่นในชีวิต มั่งคั่ง ร่ำรวย เรียกว่า สุขกาย สบายใจ การดำเนินการธุรกิจการงานราบรื่น ทรัพย์สินเพิ่มพูล
วัน อาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 วันดี มิ่งมงคล ภูมิปาโลฤกษ์ ลงเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ย้ายบ้าน ช่วยส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองภายในครอบครัว ตลอดจนถึงเพื่อนบ้าน สร้างความอบอุ่นเกิดความรักใคร่กลมเกลียว ทำให้มีความสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองด้านความเป็นอยู่อาศัยรวมถึงทรัพย์สินเงินทอง
วัน อาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2556 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11 วันดีถือเป็น ทิพย์มงคล มหัทธโนฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก หรือ ย้ายบ้านในวันนี้ส่งผลให้ความราบรื่นในชีวิต มั่งคั่ง ร่ำรวย เรียกว่า สุขกาย สบายใจ การดำเนินการธุรกิจการงานราบรื่น ทรัพย์สินเพิ่มพูล
วัน อาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2556 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 11 ราชาฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก หรือ ย้ายบ้าน ในวันนี้จะได้รับการเชิดหน้าชูตาในสังคม มีสง่าราศรี เป็นผู้ทรงเกียรติ ส่งผลถึงหน้าที่การงาน การเงิน ยศตำแหน่งเพิ่มขึ้นไปอย่างราบรื่น อยู่เย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์
ทั้งหมดก็สี่วันสำหรับ"ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่"ในเดือน ตุลาคม การเริ่มต้นที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆตามมา อย่างน้อยที่สุด"การถือฤกษ์มงคลในการประกอบพิธ๊ตามความเชื่อแต่โบราณ ก็ช่วยส่งเสริมความอิ่มเอิบทางจิตใจ" จิตใจดี อารมณ์ผ่องใส ทำอะไรก็สำเร็จครับ