แบบบ้านฟรี แบบบ้านโครงการ แบบบ้านเพื่อประชาชน

ปัจุบันมีบริการแบบบ้านจากโครงการหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ออกแจกให้กับประชาชนผู้สนใจซึ่งจะเป็น"แบบบ้านฟรี"ใครที่กำลังมองหาแบบบ้านประเภทนี้อยู่ สามารถดาวน์โหลดไปแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด วันนี้เลยจะขอแนะนำเว็บไซค์ที่เผยแพร่และแจกแบบบ้านฟรีดังกล่าว ที่จะแนะนำเป็นเป็นเว็บไซค์"แบบบ้านโครงการ"จาก"โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน"ซึ่งถือว่ามีแบบบ้านฟรีหลากหลายแบบให้เลือก ยกตัวอย่างเช่น แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบบ้านแบบประหยัด แบบบ้านไทยอนุรักษ์ และยังมีอีกหลากหลายแบบแปลนให้เลือก วันนี้ผมนำแบบบ้านในหมวดของ"แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข"มาเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านกัน


ภาพโมเดล
แบบบ้านที่นำมาเสนอเป็นตัวอย่างนี้ชื่อว่า"แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข3"ลักษณะเป็น"บ้านสองชั้น"3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 125.90 ตารางเมตร ข้อดีของแบบบ้านจากโครงการนี้ก็คือมีรายละเอียดของแบบแปลนค่อนข้างครบถ้วน เช่นรูปด้านครบทั้ง 4 ด้าน รูปตัด แปลน รวมถึงผังบริเวณ ซึ่งแตกต่างจากแบบบ้านฟรีจากโครงการอื่นๆที่ส่วนใหญ่จะให้เฉพาะภาพที่เป็นโมเดลเท่านั้นจะไม่มีรายละเอียดที่เป็นส่วนของรูปตัด รูปด้าน ครบถ้วน
 ผังบริเวณ
 แปลนพื้น
 รูปด้าน
 รูปตัด
รูปตัด-แปลนหลังคา
สามารถขอรับบริการแบบบ้านฟรี"โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน"ได้ที่
  1. ศูนบริการร่วมกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 กระทรวงมหาดไทย
  2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่:แบบบ้านเพื่อประชาชน
เรียบเรียงบทความ:pongthip28@gmail.com