สำรวจซ่อมแซม


การดูแลบำรุงรักษาบ้านที่ดีควรมีการสำรวจส่วนต่างๆทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่เมื่อพบจุดที่บกพร่องหรือ ชำรุด จะได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมส่วนที่เสียหายได้อย่างทันท่วงที ถ้าปล่อยทิ้งใว้ให้เนิ่นนานอาจกลายเป็นความเสียหายใหญ่โตหรือเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยได้ ดังนั้นควรมีการสำรวจซ่อมแซมส่วนต่างๆของบ้านอยู่เสมอ ใครที่พอมีความรู้ทางด้านช่างส่วนไหนที่พอจะซ่อมแซมด้วยตัวเองได้เราอาจทำเอง แต่ถ้าไม่มีความรู้ทางด้านนี้หรือเกินความสามารถ ก็แนะนำให้ตามช่าง แต่ถ้าพบส่วนไหนที่เสื่อมสภาพแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ซะ อย่ารอก่อนค่อยซ่อมทีหลัง อาจเสียเงินเยอะหน่อยแต่แลกกับผลเสียที่จะตามมาย่อมถือว่าคุ้มค่า