ฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กันยายน 2556

ผ่านมาค่อนปีแล้วหลังจากสิ้นสุดเดือนสิงหาคมก็จะก้าวเข้าสู่เดือน กันยายน ใครมีโครงการขึ้นบ้านใหม่ในเดือนนี้ มี"ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่"ให้เลือกอยู่ทั้งหมดสี่วันด้วยกันวันแรกเริ่มต้นช่วงกลางเดือนคือ
วัน จันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ตามตำราถือว่าเป็นฤกษ์ดี ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกรียว
วัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 10 เรียกกันว่า ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์ดี การขึ้นบ้านใหม่วันนี้ผู้เป็นเจ้าของจะได้รับการเชิดหน้าชูตา ให้เกียรติ ยกย่องทางสังคมให้มีซื่อเสียงตลอดจนมีความเจริญก้าวหน้า มีความเป็นสุขอย่างดี
วัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 10 มหัทธโนฤกษ์ ถือเป็นฤกษ์ดี ฤกษ์คนรวย มีความมั่งคั่ง ถือ"ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่"วันนี้จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ชีวิตราบรื่น มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เป็นอย่างดี
วัน อาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2556 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 10  เรียกกันว่า ราชาฤกษ์ การขึ้นบ้านใหม่วันนี้ผู้เป็นเจ้าของจะได้รับการเชิดหน้าชูตาให้เกียรติ ยกย่องทางสังคมให้มีซื่อเสียงตลอดจนมีความเจริญก้าวหน้า มีความเป็นสุขอย่างดี
ใครสะดวก"ฤกษ์ดี"ไหนวันไหนก็เลือกได้จากทั้งสี่วันครับ
ข้อมูลอ้างอิง: http://home.kapook.com