การคำนวณ หลังคาบ้าน

เคล็ดลับ วิธีคำนวณแบบง่ายๆในส่วนของโครงส้างหลังคา จันทัน ดั้ง กระเบื้อง มุม

tipsเทคนิคช่างวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคเคล็ดลับการ "คำนวณ "ส่วนที่เป็นหลังคาบ้านเช่นการคำนวณหา ความสูงของดั้ง ความยาวจันทัน วัสดุมุง การหาพื้นที่ เนื่องจากยังมีช่างอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังใช้การวัดขนาดจาก แบบพิมพ์เขียว วิธีดังกล่าวก็ไม่ได้ถึงกับเสียหายอะไร แต่ก็มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนได้ไม่น้อยประกอบกับไปเจอโพสต์ที่หน้าเว็ปบล๊อก "โอเดเนชั่น" ซึ่งผู้เขียนโพสต์ที่ว่าได้กล่าวนำไว้ว่า"หลักการนี้ผู้เขียนคิดขึ้นเองจากประสบการณ์การสอนประมาณราคากว่า 10 ปี กรุณาตรวจสอบก่อนจะเชื่อใครง่ายๆ พ.ศ.2545" เห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์แต่เนื้อหาค่อนข้างจะเหมาะสำหรับคนที่เรียนมาหรือพอมีพื้นฐานมาในการคำนวณบ้าง แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาหรือช่างชาวบ้านทั่วไปอาจจะเข้าใจยากหน่อย หนักไปกว่านั้นจะทำให้มึนยิ่งกว่าเดิมนั่นอาจเป็นเพราะผู้เขียนไม่ได้เน้นเป้าหมายผู้อ่านแบบเจาะจง โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยจะขอนำบทความจากโพสต์ดังกล่าวบางส่วนมาขยายความเพื่อให้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไป โดยยกมาดังนี้
ส่วนโครงสร้าง
ความยาวจันทัน = ความยาวในแปลน/Cos มุมหลังคา
ความยาวตะเข้สัน และตะเข้ราง = ความยาวในแปลน/Cos มุมหลังคา
พื้นที่หลังคา = พื้นที่ในแปลน/Cos มุมหลังคา
สำหรับหลังคาทรงสะเปะสะปะที่มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้น หลายระดับ ความยาวในแปลน หรือพื้นที่ในแปลน จะต้องคิดรวมส่วนที่ถูกบังจากหลังคาระดับบนด้วย
ความสูงดั้ง = tan(มุมของหลังคา) x (ความยาวจันทันในแปลนจากเสาริมถึงดั้ง)
มุมของหลังคา = tan-1(ความสูงดั้ง/ความยาวขื่อจากเสาถึงดั้ง)
ในกรณีที่มีหลังคาพื้นที่มากๆ หรือรูปทรงสะเปะสะปะ
ความยาวแปไม้รวม = (พื้นที่หลังคาตามเอียง / ระยะห่างแป)x 1.15
ความยาวแปเหล็กรวม = (พื้นที่หลังคาตามเอียง / ระยะห่างแป)x 1.05
ความยาวจันทันไม้รวม = (พื้นที่หลังคาตามเอียง / ระยะห่างแป)x 1.15
ความยาวจันทันเหล็กรวม = (พื้นที่หลังคาตามเอียง / ระยะห่างแป)x 1.05
ต้องการทราบจำนวนแปให้หารความยาวรวมด้วยความยาววัสดุที่เลือกใช้
จำนวนวัสดุมุง
ประเภทซีแพค = (พื้นที่หลังคาx1.42)x (1+(จำนวนมุมหักหลังคา/100))
ลอนคู่ลอนเล็ก = (พื้นที่หลังคา/0.9)x(1+(จำนวนมุมหักหลังคา/100))
โดยส่วนตัวถือว่าเป็นประโยชน์มากครับใครที่เรียนมาหรือพอมีพื้นฐานถือว่าง่ายมาก แต่เพื่อให้เป็นที่เข้าใจสำหรับช่างหรือผู้รับเหมาทั่วไปที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์จึงขออธิบายขยายความโพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมดังนี้ "
sin,cos,tan คือฟังค์ชั่นนตริโกณมิติ เอาให้พอรู้เรื่องก็ประมาณ ฟังค์ซั่นของมุม มุมของรูปสามเหลี่ยมด้านต่างๆ ขออนุญาติที่จะไม่ขยายความแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ"ฟังค์ชั่นตริโกณมิติ"
ลองเข้าไปศึกษาตามลิ้งค์นี้ดูครับ
ตัวอย่าง มุม cos 30 องศา=square root3/2 จะได้เท่ากับ 0.866
ค่าของ cos มุมต่างๆ(องศา)
cos 30 =0.866
cos 45 =0.5
cos 60 =0.5
cos 90 =0
ค่าของ sin มุมต่างๆ(องศา)
sin 30 =0.5
sin 45 =0.5
sin 60 =0.471
sin 90 =1
ค่าของ tan มุมต่างๆ(องศา)
tan 30 =0.333
tan 45 =1
tan 60 =3
tan 90 =0
*ผมถอดเลขด้านบนนี้ให้สามารถนำไปใช้ในสูตรการคำนวณได้เลย
ตัวอย่าง "การคำนวณ"ที่ 1 ความยาวจันทัน = ความยาวในแปลน/Cos มุมหลังคา
(สมมุติให้ความยาวในแปลน 5.00 m,มุม cos 30 องศา)
วิธีคิด
หาความยาวจันทัน = 5.00 m/0.866
ความยาวจันทัน     = 5.773
ตัวอย่าง "การคำนวณ"ที่ 2 ความสูงดั้ง = tan(มุมของหลังคา) x (ความยาวจันทันในแปลนจากเสาริมถึงดั้ง)
(สมมุติให้มุม 30 องศาจันทันยาว 6.00 m)
วิธีคิด
หาความสูงดั้ง = 0.333*6.00 m
ความสูงดั้ง     = 1.90 m
หลายคนอาจสงสัยต่อว่าแล้วมุมของ sin cos tan หาได้จากอะไรดูตัวอย่างด้านล่างครับ


อธิบายจากรูปภาพคือวิธีหาค่า
"sin A " ไซน์ของมุม A คือ ความยาวของด้านตรงข้ามมุม A / ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
"cos A " โดไซน์ของมุม A คือ ความยาวของด้านชิดมุม A / ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
"tan A " แทนเจนต์ของมุม A คือ ความยาวของด้านมุมฉาก/ ความยาวของด้านประชิดมุม A
 *ลองนำไปใช้ดูครับไม่ยากอย่างที่คิดส่วนหัวข้ออื่นๆที่ไม่ได้อธิบายเป็นสูตรง่ายๆคิดว่าทุกคนคงเข้าใจเพราะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถ้าติดใจหรือสงสัยตรงไหนก็แสดงความคิดเห็นได้ครับ