ไอเดีย ตกแต่ง บ้าน ตามTrend"สี"โลก"สี"ล้วนอยู่รอบๆตัวเราจะหยิบจะจับหรือจะหันมองไปทางไหนก็ล้วนแต่มีสีทั้งนั้น ดังคำพูดที่ว่า "ชีวิตมีสีสัน"หรือที่เรียกกันว่าโลกมี"สีสัน"เสมอ ดังนั้นสีจึงมีอิทธิพลกับมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็นด้าน อารมณ์ ความรู้สึก การดำรงชีวิต การตัดสินใจ ที่สำคัญ"สี"ยังเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นตัวตน รสนิยม และอีกหลายอย่างมากมาย บางครั้งเราถึงกับยอมเสียเงินมากขึ้นในการซื้ออะไรสักอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่ง"สี"ที่เราต้องการ(ในมุมมองของผู้บริโภค) ที่กล่าวนำมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะบอกว่าสีนั้นมีอิทธิต่อเรามาก แต่จะมีใครสังเกตุบ้างว่า"สี"ที่เราเห็นว่าโดดเด่น"ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน มุมใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีโทนสีเดียวกัน" ยกตัวอย่างในปี 2554 เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯจะออกเป็นสีส้มหรือสีในโทนเดียวกันหมดทั่วทุกมุมโลก ที่ผมจะบอกคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันเป็นความตั้งใจที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าปี 2554 เทรนด์สีโลกเป็นสีส้ม เพื่อความชัดเจนย้ำอีกครั้งว่า"Trendสีโลก" ดังนั้นสำหรับ นักออกแบบ ผู้ประกอบการทั้งหลายหากเรารู้เทรนด์สีล่วงหน้าย่อมทำให้เราคิดงานล่วงหน้า หรือแนวทางของงานล่วงหน้าได้ โดยเฉพาะนักออกแบบเพราะสีถือเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในงานออกแบบ ยกตัวอย่างเช่นถ้าปีหน้าเทรนด์สีออกมาเป็น สีเทา เราก็สามารถวางแผนงาน คิดงาน ให้เป็นไปตามเทรนด์ ซึ่งแน่นอนว่าเทรนด์สีที่กำหนดต้องเป็นที่นิยมเพราะการกำหนดเทรนด์สีในแต่ละปีถูกกำหนดล่วงหน้าไว้ 2 ปี โดยรวบรวมผู้เชียวชาญจากทั่วโลกมาคาดการณ์ล่วงหน้าโดยองค์กรที่ชื่อ"Inter coler"ที่สำคัญมีตัวแทนจากประเทศไทยเราด้วย 1 ท่านคือ อ.สุธินี ตันอังสนากุล จากสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย(inFASH)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ "โดยที่เทรนด์สีในปี ค.ศ 2014 คือสีฟ้าน้ำเงิน(บาจาบลู) และ สีชมพู " นั่นหมายความว่าในปี 2014 ไม่ว่าจะเป็น แฟชั่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ อุสาหกรรมต่างๆเช่นสีทารถยนต์"สีทาบ้าน"จะออกมาในโทน"สีฟ้าน้ำเงิน"(บาจาบลู)"สีชมพู"ไปทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นนักออกแบบ ตกแต่ง ผู้ประกอบการ จะคิดงานหรือวางแผนงานก็อย่าลืมโทนสีทีกล่าวมานี้ด้วยเพื่อเป็น"ไอเดีย"ในการออกแบบงานครับ
สำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดแบบเจาะลึกถึงที่ไปที่มาของการกำหนดเทรนด์สี สามารถอ่านได้ที่ นิตยสาร"คู่สร้างคู่สม"ฉบับที่ 805 วันที่ 12 ก.ค 2556
*ข้อมูลอ้างอิงบทความ "คู่สร้างคู่สม"