กฤษ์มงคลเดือนสิงหาคม

ฤกษ์มงคลเดือนสิงหาคม2556มาเร็วหน่อยครับสำหรับฤกษ์มงคลเดือน สิงหาคม 2556 หลังจากเดือนที่ผ่านมากับเดือนนี้ค่อนค้างจะเงียบเหงาเพราะมีแค่เดือนละสองวันตามที่อัพเดตไปแล้วนั้นมาเดือนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งสำหรับฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกเดือนนี้มีฤกษ์ดีอยู่สี่วันคือ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ถือเป็นฤกษ์ดีภูมิปาโลกฤกษ์ดีเหมาะกับการปลูกบ้านสร้างเมืองลงเสาเอกลงหลักปักฐานขึ้นบ้านใหม่จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่มีความเป็นปึกแผ่นอนาคตถ้าคิดลงหลักปักฐานจะมีความอบอุ่นครอบครัวมีความสมัครสมานสามัคคีอีกทั้งจะเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน
วันอาทิตย์ที่ 11 ถือเป็นฤกษ์ดีภูมิปาโลกฤกษ์ดีเหมาะกับการปลูกบ้านสร้างเมืองลงเสาเอกลงหลักปักฐานขึ้นบ้านใหม่จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่มีความเป็นปึกแผ่นอนาคตถ้าคิดลงหลักปักฐานจะมีความอบอุ่นครอบครัวมีความสมัครสมานสามัคคีอีกทั้งจะเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน
วันพฤหัสบดีที่ 29 ถือเป็นฤกษ์ดีภูมิปาโลกฤกษ์ดีเหมาะกับการปลูกบ้านสร้างเมืองลงเสาเอกลงหลักปักฐานขึ้นบ้านใหม่จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่มีความเป็นปึกแผ่นอนาคตถ้าคิดลงหลักปักฐานจะมีความอบอุ่นครอบครัวมีความสมัครสมานสามัคคีอีกทั้งจะเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน
วันอาทิตย์ที่ 4 ฤกษ์มงคลยามดีเทวีฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะเชิดหน้าชูตาผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นคนเก่งมีความสามารถมีเสน่ห์โดดเด่นในสังคม
ใครสะดวกวันไหนหรือต้องการมงคลใดก็จัดเตรียมตัวได้ตามสะดวกครับกับฤกษ์มงคลสองฤกษ์สีวันประจำเดือนสิงหาคม2556นี้ครับ