การก่อสร้างแบบCast in Place(cip)

หลังจากได้ตอบคำถามเกียวกับการปลูกบ้านแบบ Cast in Place ทางหน้า facebookfanpage แต่เป็นการตอบแบบย่อเพื่อให้พอเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้แบบคร่าวๆบทความนี้ผมเลยจะขอต่อยอดบทความดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้กับผู้ติดตามอ่านบทความของ แบบบ้านไอเดีย
เป้าหมายของการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ก็เพือความสะดวก,ลดต้นทุนถาพรวมในการก่อสร้างและแก้ปัญหาจากการก่อสร้างแบบเดิมคือการใช้โครงสร้างแบบมีเสา ผนังด้วยก่ออิฐฉาบปูน แบบทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันซึ่งการก่อสร้างแบบเดิมดังกล่าวเรามักจะพบปัญหาการแตกร้าวของผนังตรงส่วนมุมและขอบวงกบประตูหน้าต่าง ความเรียบของการฉาบผนัง เป็นต้น
โดยแยกเป็น
-prefabrication construction system คือระบบการก่อสร้างบ้านแบบสำเร็จรูป เช่นพื้นสำเร็จ ผนังสำเร็จรูป ซึ่งระบบนี้เป็นที่นิยมกันมากในต่างประเทศเงื่อนไขในการใช้ระบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการของงาน ระยะเวลาในการทำงาน ค่าแรงเป็นต้น เพราะระบบนี้มีข้อดีคือ
1.ไม่มีเสาให้รกต่างทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมาก
2.ไม่เกิดการแตกร้าวของผนังผนังภายในเรียบ
3.ง่ายในการร้อยสายไฟไม่ต้องสกัดเจาะผนังเพื่อเดินสายไฟ
4.การซ่อมบำรุงมีแค่การทาสีเมื่อสีเดิมซีดจาง
5.การก่อสร้างรวดเร็วประหยัดค่าแรงเพราะไม่ต้องก่ออิฐ ฉาบปูน ตั้งแบบเททับหลัง
6.ช่วยเก็บเสียงได้ดี
-cast in place construction system คือ การก่อสร้างผนังโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็กและหล่อคอนกรีต ณ ที่หน้างานจริง โดยโครงสร้างผนังเป็นตัวรับแรงแทนเสาและคาน เทคโนโลยีนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการตั้งแบบเท เสา,คาน และการ ก่ออิฐฉาบปูน ช่วยให้ระยะเวลาการก่อสร้างเร็วขึ้น ข้อดีก็

1.ไม่มีเสาให้รกต่างทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมาก
2.ไม่เกิดการแตกร้าวของผนังผนังภายในเรียบ
3.ไม่เกิดการรั่วซึม
4.กันความร้อน,ช่วยเก็บเสียงได้ดี
5.การก่อสร้างรวดเร็วประหยัดค่าแรงเพราะไม่ต้องก่ออิฐ ฉาบปูน ตั้งแบบเททับหลัง
6.หมดปํญหาเรื่องปลวก
"แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีใดก็ตามในการก่อสร้างประสิทธิภาพของงานจะเกิดผลย่อมเกิดจากการเลือกใช้ให้ถูกงานเป็นหลักซึงในแต่ละพื้นที่ของงานย่อมมีความแตกต่างกันต้องวิเคราะห์ให้ครบองค์ประกอบโดยส่วนตัวผมเห็นว่าการก่อสร้างแบบเดิมทั่วไปคือการใช้ เสา คาน ผนังก่ออิฐ คุณภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการในการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวคุณภาพของผู้รับเหมาและฝีมือของช่างต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดว่างานจะออกมาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้รับเหมาใช้ช่างที่ไม่มีคุณภาพ ก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังย่อมแตกร้าวเป็นธรรมดา"

มาว่ากันที่ข้อเสียกันบ้าง ข้อเสียของระบบใหม่นี้คือ ไม่สามารถ ทุบ เจาะเป็นเหตุให้ไม่สามารถต่อเติมห้องได้ตามใจ
สุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้คงช่วยเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจซือบ้านจากบ้านโครงการต่างๆสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านอยู่

ภาพตัวอย่าง:ผนังคอนกรีตมวลเบาหล่อในที่ cast in place (cip)บริษัท ฟินิกซ เอส ดี เอส จำกัด
บทความโดย:pongthip28@gmail.com