ชนิดสีที่ใช้ทาบ้าน

มาตราฐานงานและวัสดุ
        มาตราฐานงานและวัสดุมาวันนี้ทำความรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสีทาบ้านรวมถึงลักษณะการใช้งานว่ามีกี่ประเภท แต่ละประเภทใช้กับงานในลักษณะใดกันบ้าง เพื่อประกอบความรู้ก่อนจะลงมือเปลี่ยนสีบ้านหรือก่อนที่จะหาช่างหรือผู้รับเหมา สีสำหรับทาบ้านหรืออาคารแยกเป็นประเภทหลักๆก็มีอยู่ 2 ประเภทคือ สีน้ำ กับ สีน้ำมัน
        สีพลาสติกหรืออะคริลิก สีประเภทนี้ส่วนผสมจะใช้น้ำเป็นตัวผสมโดยมักใช้กับพื้นผิวที่เป็น อิฐ ปูน หรือกระเบื้องแผ่นเรียบโดยแยกเป็นสองชนิดคือ สีทาภายใน กับ สีทาภายนอก โดยทั้งสองชนิดจะแตกต่างกันที่ สีทาภายนอกจะมีคุณสมบัติทนต่อแดด ฝน มากกว่าสีทาภายใน *กรณีที่เราจ้างเหมาช่างทาสีหรือผู้รับเหมาโดยให้คิดราคาแบบเหมารวมทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือเหมาทั้งค่าวัสดุและค่าแรงตรงนี้ตั้งระวังให้ดีๆเพราะถ้าเจอผู้รับเหมาที่ชอบลักไก่วัสดุมักจะใช้ สีทาภายใน มาทา ภายนอกเพราะมีราคาที่ต่างกันโดยสีภายนอกจะมีราคาสูงกว่าสีทาภายในทำให้เราได้งานที่ไม่มีคุณภาพ
 (อ่านขั้นตอนในการทาสี)นอกจากนี้ยี่ห้อของสีก็มีผลต่อคุณภาพและราคาด้วยครับปัจจุบันยี่ห้อที่ได้รับความน่าเชื่อถือก็ TOA
        สีน้ำมัน สีชนิดนี้จะใช้น้ำมันหรือทินเนอร์เป็นตัวผสมมักใช้กับงานที่เป็นโลหะหรือไม้เพราะคุณสมบัติเด่นคือทำให้เกิดความเงางาม ง่ายต่อการทำความสะอาดถ้าใช้ในพื้นผิวที่เป็นปูนก็จะเป็นในส่วนของกันเปื้อนตรงขอบล่างผนังรอบๆบ้าน" ถ้าเป็นงานไม้ขอแนะนำให้ใช้ สีย้อมไม้ เหมาะกับงานไม้ทุกประเภททั้งภายในภายนอกมีทั้งชนิดเงาและกึ่งเงา " และยังเลือกสีได้ตามชนิดไม้เช่น สีไม้สัก สีไม้ประดู่ เป็นต้น

ตารางประมาณราคางานสี

          รายการ                หน่วย           ค่าแรง           ค่าวัสดุ       
สีน้าพลาสติก  ตารางเมตร   40  บาท      30 บาท
สีน้าอคริลิค  ตารางเมตร  100 บาท      30 บาท
สีน้ามัน  ตารางเมตร    50 บาท      35 บาท
สีน้าอคริลิค  ตารางเมตร  100 บาท      30 บาท

*ราคานี้คือราคาโดยประมาณการ

ตารางราคาสี

         รายการ                           หน่วย               -           ค่าวัสดุ
สีน้าพลาสติก    3.785 ลิตร      - 322 บาท
สีน้ามันชนิดเงา    3.785 ลิตร      - 595 บาท
น้ามันสนและทินเนอร์      กระป๋อง      - 250 บาท
                -            -      -      -