ไม้มงคล

แนะนำไม้มงคล
ไม้มงคลตามความเชื่อของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ
พญาสัตบรรณ

ต้นพญาสัตบรรณหรือ ตีนเป็ด,ยางขาว ไม้มงคลนาม ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 20-30 ซม.ดอกลักษณะเป็นช่อกระจุก สีขาวคล้ายกับฉัตรเป็นชั้นๆจะออกดอกในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายนเป็นไม้มงคลนามตามความเชื่อเป็นผู้มีเกียรติ ได้รับการยกย่องนับถือ เพื่อส่งเสริมบารมีควรปลูกไว้ทางทิศเหนือของบ้านและควรปลูกในวันเสาร์ ตามความเชื่อโบราณว่าการปลูกต้นไม้เพื่อเอาคุณค่าทั่วไป

โกสน

โกสนเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากสีสันของใบ ไม้มงคลคู่บารมี กุศลคือการสร้างบุญคุณงามความดีช่วยปกป้องคุ้มครองครองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสร้างแรงดึงดูดกับผู้พบเห็นและยังเป็นไม้เก่าแก่ที่ปลูกคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยแผ่นดิน ร.5 ทิศทางที่เหมาะสมในการปลูกตามความเชื่อว่าด้วยการปลูกไม้คุณค่าทางใบคือปลูกทางทิศตะวันออกวันอังคาร

พู่ระหงส์

ต้นพู่ระหงส์ ไม้มงคลนาม มงคลน้ำใจบ่งบอกถึงเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามมีน้ำใจ ทิศทางที่เหมาะสมในการปลูกตามความเชื่อว่าด้วยการปลูกไม้คุณค่าทั่วไปทางดอกคือปลูกทางทิศเหนือวันพุธ


มรกตแดง

มรกตแดง ไม้มงคลนาม คุณค่าสูงส่งเปรียบเสมือนแก้วสีเขียวซึงจัดอยู่ใน นพรัตน์ 9 อย่าง อันได้แก่ เพรช ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล จินดา เพทาย ไพทูรย์ ลักษณะใบสีเขียวอมแดง ทิศทางที่เหมาะสมในการปลูกตามความเชื่อคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วันอังคาร

ธรรมรักษา

ธรรมรักษา ไม้มงคลนาม ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษา ดอกสามารถนำมาประกอบพิธีบูชาพระทิศทางที่เหมาะสมในการปลูกตามความเชื่อว่าด้วยการปลูกไม้คุณค่าทางดอกคือปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้วันพุธ

ต้นเงินไหลมา

ต้นเงินไหลมาไม้มงคลนาม ลักษณะเป็นไม้ใบสีเขียวช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่ำรวยความมั่งมี ทิศทางที่เหมาะสมในการปลูกตามความเชื่อว่าด้วยการปลูกไม้คุณค่าทางใบคือปลูกทางทิศใต้วันอังคาร

บทความที่:แบบบ้าน ไอเดีย
ผู้เขียน:babbanidea@gmail.com
รูปภาพ:internet
ข้อมูลอ้างอิง: