TIPไอเดีย

คำนวน
หัวข้อ เนื้อหา
1.หมวดหมู่งานสี ฤดูที่เหมาะกับการทาสีมากที่สุดคือฤดูร้อน ส่วนสีที่อมความร้อนมากที่สุดได้แก่สีดำ สีที่สะท้อนแสงมากที่สุดคือสี ขาว
2.อัตราส่วนคอนกรีต ความหมายอัตราส่วนการผสมเช่น 1:3:5 หมายถึง ปูน:ทราย:หิน ต่อ1ส่วนยกตัวอย่าง ปูน1ส่วน ทราย3ส่วน หิน5ส่วน
3.การคำนวณคอนกรีต คิดจากปริมาตรกว้างคูณยาวคูนสูง หน่วยที่ได้=ลูกบาศน์เมตรหรือคิวแล้วคูณด้วย 6.5คือจำนวนปูนต่อ 1 ลบม.
4.วัสดุหลังคา(ลอนคู่) ด้านยาวของสันหลังคา/0.45 คูณด้วยจำนวนแถวของด้านกว้างจะมีระยะ1m. คูณด้วยจำนวนด้านหลังคา
5.คำนวณอิฐบล๊อก คิดจากพื้นที่โดย กว้างคูณยาว=พื้นที่ ตรม.คูณด้วย 12.5 จะเท่ากับจำนวนอฺิฐ บล็อกที่ต้องใช้
6.คำนวณอิฐมอญ คิดจากพื้นที่โดย กว้างคูณยาว=พื้นที่ ตรม.คูณด้วย 135 จะเท่ากับจำนวนอฺิฐ มอญที่ต้องใช้
7.
8.