เสาเอก เสาโท คืออะไร ขั้นตอนการทำพิธี


การขึ้น เสาเอก เสาโท ก็คือพิธีกรรมตามความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณ คือการ"ขึ้นเสาต้นแรกของบ้าน" ตามพิธีทางไสยศาสตร์ว่าให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็น สิริมงคล แก่ผู้อยู่อาศัย "เสาเอก  เสาโท"เปรียบเสมือน สามี-ภรรยา บิดา มารดา คือหลักแห่งการก่อเกิดครอบครัว คือเสาหลักของบริวารโดยมีขั้นตอนการทำพิธี คือใช้ วัน เดือน ปี เกิด ของผู้เป็นเจ้าของเพื่อหาฤกษ์วัน และตำแหน่งในการขึ้นเสา โดยผู้ประกอบพธีจะเป็น พระสงฆ์ หรือ พราห์ม เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับฤกษ์และตำแหน่งก็จะให้ พระสงฆ์ หรือ พราห์มเป็นคนจัดหา เช่นกันโดยทั่วไปจะถือจากเดือนเกิดแบบ จันทรคติ ดังนี้ เจ้าของเกิดเดือน 1,2,3 ตำแหน่งคือ ทิศตะวันออก(ยึดจากกึ่งกลางที่ดิน)เดือน 4,5,6 ทิศเหนือ เดือน 7,8,9 ทิศตะวันออก เดือน 10,11,12 ทิศใต้ สำหรับของมงคลที่ต้องจัดเตรียมหลักๆก็ ผ้าแพร 3 สี ต้นกล้วย อ้อย เหรียญเงิน-ทอง ไม้มงคล ข้าวตอกดอกไม้ โดยที่ทางผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างต้องเตรียมงานก่อนพิธี ถ้าเป็นงานเสาเข็มต้องตอกเสาเข็มก่อน ถ้างานฐานรากก็ต้องเทฐานรากก่อน จากนั้นก็เตรียมโครงสร้างในส่วนเหล็กเสริมเสาใว้ พอถึงวันประกอบพิธีหลังเสร็จพิธีกรรมก็ทำการประกอบแบบ โดยให้เจ้าของบ้านเป็นผู้เทคอนกรีตคนแรก จากนั้นก็ตามด้วยสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆพอเป็นพิธี จากนั้นก็เทปูนจนแล้วเสร็จเป็นอันเสร็จพิธี
บทความโดย:แบบบ้านไอเดีย
ผู้เขียน:pongthip28@gmail.com