งาน ฐานราก และการ ตอกเสาเข็ม

หลายคนคงจะได้ทราบข่าวเรื่องกำแพงโครงการบ้านแห่งหนึ่งแถวรังสิตเกิดพังลงมาทับบ้าน 2 หลังเสียหายตามภาพข่าวของสถานีต่างๆผลการตรวจสอบเบื้องต้นตามข่าวระบุว่ากำแพงดังกล่าวไม่มีการ"ตอกเสาเข็ม"ประกอบอยู่ติดกับคลองระบายน้ำวันนี้จึงขอเขียนบทความเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่สำหรับเรื่องสาเหตุของการพังของกำแพงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นผมจะขออนุญาติไม่กล่าวถึง

สำหรับประเภทของบ้าน อาคาร หรือสิ่ง ก่อสร้าง ที่จะต้องมีการ"ตอกเสาเข็ม"ต้องขออธิบายทำความเข้าใจก่อนว่างาน
"เสาเข็ม" ก็คืองานในส่วน"ฐานราก"ซึ่งสามารถแยกประเด็นในการพิจารณาว่าจะใช้ฐานรากประเภทใด
อยู่ 2ลักษณะคือ พิจารณาจากค่าของ ดิน ว่ามีค่าความแข็งอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่โดยฐานรากเสาเข็ม
จะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ฐานรากแบบลงเข็ม กับ ฐานรากแบบแผ่ สำหรับการปลูกบ้านทั่วไป
การใช้ฐานรากแบบเสาเข็มจะให้ปลายของเสาเข็มอยู่ถึงชั้นดินที่มีความแข็งดังกล่าวมาข้างต้นซึ่งค่าของความลึกจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดินในที่นั้นๆ


ประเด็นต่อไปพิจารณาจากน้ำหนัก ขนาดของอาคาร วัสดุ การใช้งานอาคารซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้คำนวณพร้อมกับสว่นโครงสร้างอื่นๆซึ่งเจ้าของอาคารหรือผู้รับเหมาจะต้องทำตามรายละเอียดที่วิศวกรกำหนด

ภาพจากข่าว

โดยทั่วไปฐานรากแบบตอกเข็มจะพบได้ตามเขตกรุงเทพและปริมณทลความลึกก็ประมาณ 18-20 เมตร(ขออภัยถ้าคลาดเคลื่อนเพราะไม่ค่อยได้ทำด้านเสาเข็ม)สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานจะเป็นฐานรากแบบแผ่ครับเนื่องจากยากต่อการขุดเจาะ

ผุ้เขียน : pongthip@gmail.com
ติดต่อ : 0811645984