การคำนวณ

tip การคำนวณ
สูตร 
การคำนวณพื้นที่ ด้านกว้าง คูณ ด้านยาว = ตรม.(ตารางเมตร)
การคำนวณปริมาตรรูปทรงสี่เหลียม ด้านกว้าง คูณ ด้านยาว คูณ ความสูง= ลบม.(ลูกบาศล์เมตร) งาน                                                                   สูตร                             
                            คอนกรีต1 ลบม.ใช้ปูนชีเมนต์ 6.5 ถุง
                            อิฐบล็อก พื้นที่  ตรม.คูณด้วย 12.5=ก้อน
                            อิฐมอญพื้นที่  ตรม.คูณด้วย 135=ก้อน
                     กระเบื้องพื้น,ผนัง พื้นที่  ตรม.คูณด้วย 1=กล่อง