การวิเคราะห์รอยแตกคอนกรีต

รอยแตกหรือรอยร้าวของคอนกรีตภายในอาคารเกิดจากหลายสาเหตุก่อนที่เราจะดำเนินการแก้ไขก็ควรจะวิเคราะให้แน่ชัดเสียก่อนว่าสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาจากส่วนใดของตัวอาคารเพื่อที่เราจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเบื้องต้นเราจะต้องดูลักษณะของการแตกร้าวก่อนถ้าเป็นรอยร้าวในตัวอาคารอาจแยกวิเคราะห์โดยหลักๆได้ว่ามาจากการทรุดตัวของ ฐานราก หรือตัว โครงสร้าง สำหรับบทความนี้จะแนะนำการวิเคราะห์รอยร้าวเนื่องจากวัสดุเสื่อมสภาพ

ติดต่อลงโฆษณากับ แบบบ้าน ไอเดีย


รอยร้าวเนื่องจากวัสดุเสื่อมสภาพ รอยร้าวชนิดนี้จะเกิดขึ้นที่บริเวณส่วนผิวของคอนกรีตก็คือส่วนที่หุ้มเหล็กเสริมไว้รอยร้อยจะไม่ลึกถึงแกนกลางของโครงสร้างอาจมีสาเหตุมาจาก

  • ถ้ารอยร้าวมีลักษณะการแตกเป็นกลุ่มเป็นหย่อมๆตามส่วนของผนังแต่ไม่ลึกส่วนนี้เกิดจากคอนกรีตในการฉาบปูนสูญเสียน้ำ น้ำระเหยเร็วหรืออุณหภูมิภายนอกสูง ปูนที่ใช้ในการฉาบเป็นปูนที่เสื่อมสภาพ
  • ถ้าเป็นรอยร้าวที่แตกลึกถึงแกนกลางโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเหล็กเสริมเป็นสนิมหรือตัวคอนกรีตที่ห่อหุ้มบางเกินไป (ถ้าพูดตามหลักวิชาการคืออาจอยู่ในสภาวะที่มีความเข้มข้นของคลอไรด์สูงหรือสภาพที่แห้งกับเปี๊ยกสลับกันทำให้เหล็กเกิดความชื้นจนเกิดปฏิกริยาอ๊อกซิเดชั่นเหล็กกลายเป็นสนิมเพื่อให้เข้าใจง่ายผมจะพยามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ทางวิชาการให้มากที่สุด)รอยร้าวชนิดนี้จะเป็นรอยร้าวตามแนวยาวของเหล็กเสริมมักเกิดตามบริเวณมุมเสาชั้นล่าง,เสาที่ติดกับส่วนของห้องน้ำ ท้องคาน หรือส่วนที่ได้รับความชื้นมากๆ
tip-การฉาบปูนผนังต้องใช้ความชำนาญและจรรยาบรรณของการเป็นช่างเป็นหลักมีช่างอยู่จำนวนไม่น้อยที่ต้องการให้งานเสร็จไวในการฉาบปูนโดยการตีน้ำ ลงฟองก่อนปูนชีเมนต์อิ่มตัว
    -รอยแตกตามขอบมุมของวงกบ ประตู หน้าต่าง เกิดมาจากการที่ผู้รับเหมาไม่ได้เทคอนกรีตส่วนที่เรียกว่า ทับหลัง เนื่องจากผู้ว่าจ้างขาดความรู้ความเข้าใจในงานก่อสร้างและการดูแบบแปลนหรือผู้ว่าจ้างได้เข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้