บ้านชั้นเดียว

 บ้านชั้นเดียวงบไม่เกินล้าน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบบ้านได้ที่http://www.banidea.com/regis-free-home-plan-by-yota/
บ้านโครงการปลูกบ้านยิ้ม