เหล็กเสริมคอนกรึต

ตารางเหล็ก เส้นกลม (มอก 20-2557)       dimeter (mm.)              weight(kg/m)               area(sq.cm.)               perimeter(cm.)       
         
           RB 6
           RB 9
           RB 12
           RB 15
           RB 19
           RB 22
           RB 25

     
             0.22
             0.50
             0.89
             1.39
             2.23
             2.98
             3.85

       
             0.28
             0.64
             1.13
             1.77
             2.84
             3.80
             4.91

         
              1.89
              2.83
              3.77
              4.71
              5.97
              6.91
              7.86ตารางเหล็ก ข้ออ้อย (มอก 24-2557)

       dimeter (mm.)              weight(kg/m)               area(sq.cm.)               perimeter(cm.)       
         
           DB 10
           DB 12
           DB 16
           DB 20
           DB 25
           DB 28
           DB 32

     
             0.62
             0.89
             1.58
             2.47
             3.85
             4.83
             6.31

       
             0.79
             1.13
             2.01
             3.14
             4.91
             6.16
             8.04

         
              3.14
              3.77
              5.03
              6.29
              7.86
              8.80
              10.06