เกร็ดความรู้คู่บ้าน

รวมเกร็ดความรู้

  • ถดูที่เหมาะกับการทาสีภายนอกมากที่สุดคือฤดูร้อน
  • จากผลการวิจัย สี ทีสะท้อนแสงมากที่สุดได้แก่สี ขาว ส่วนสีที่อมความร้อนมากที่สุดได้แก่สี ดำ