การคำนวณบันไดบ้าน

การคำนวณบันไดบ้าน มีช่างอยูุ่จำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียเวลาการการตั้งแม่บันไดและการหาจำนวนของลูกตั้ง ลูกนอนบันไดเลยจะแนะนำเทคนิคในการคำนวณบันไดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักการคือ ระยะ ลูกตั้ง บวก ลูกนอน บันไดให้ผลบวก =ประมาณ 45-50 เซนติเมตร
ที่นิยมใช้กันทั่วไปมีอยู่ 2 ขนาด ดังนี้ 1.
บันไดที่ใช้เดินขึ้นตัวอาคาร(ภายนอก) 
ลูกตั้ง+ลูกนอน =15+30 = 45 เซนติเมตร 2.
บันไดที่ใช้เดินขึ้นภายในบ้าน 
ลูกตั้ง+ลูกนอน=17-18+27-28 = 45 เซนติเมตร
จากนั้นหาระดับความสูงจากพื้นชั้นล่างถึงพื้นชั้นบน เอาเลขคู่หารให้ออกมาได้ที่ประมาณ17.5-20 cm. สมมุติว่าสูง 0.8 เมตร หารด้วย 4 จะได้ความสูงของลูกตั้งเท่ากับ 0.20 m ก็คือคุณจะได้ลูกตั้ง 4 ขั้น ลบออก 1 ขั้น ก็จะได้จำนวนลูกนอนหรือจำนวนซี่บันไดที่คุณเหยียบคือ 3 ที่ต้องลบออก 1เพราะค่าจะเท่ากับพื้นชั้นบน
สูตร =วัดความสูงช่วงที่ทำบันได หารด้วยความสูงลูกตั้งที่ต้องการ จะได้จำนวนลูกตั้ง จำนวนลูกตั้ง ลบหนึ่ง เท่ากับจำนวนลูกนอน เอาจำนวนลูกนอนคูณความกว้างลูกนอน จะได้ความยาวของพื้นที่ติดตั้งบันได ถ้าพื้นที่ติดตั้งจริงสั้นกว่านั้น ปรับขนาดลูกตั้งลูกนอนใหม่ ให้ชันขึ้นครับ

ผู้เขียน : pongthip28@gmail.com