เรียน Autocad เริ่มเขียน แปลนพื้น

บทความนี้เราจะมาเริ่มต้นเขียนแปลนด้วยโปรแกรม"Autocad"โดยจะเริ่มกันที่การเขียน"แปลนพื้น"แบบง่ายๆเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการใช้โปรแกรมเบื้องต้นกันก่อน
การเขียนเสาด้วยคำสั่ง polyline and coppy

ที่หน้า model เลือกคำสั่ง polyline 1 คลิ๊กตำแหน่งเริ่มต้น
1.จากจุดเริ่มเลื่อนเม้าท์ไปตำแหน่งที่ 2 พิมพ์ระยะที่ต้องการในภาพตัวอย่างระยะ 0.2 m กด enter เลื่อนต่อไปยังตำแหน่งที่ 3,4,1,โดยการพิมพ์ระยะแล้วกด  enterเสร็จแล้วกด esc เพื่อออกจากคำสั่ง


เราจะได้เสาขนาด 0.20*0.20 m ดังรูป


เลือกคำสั่ง coppy เลือกวัสถุที่ต้องการโดยคลิ๊กที่ตำแหน่ง center ของวัตถุเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ระยะแล้วกด enter ในตัวอย่างระยะที่ 2 3.00 m ต่อเนื่องด้วยระยะที่ 6.00m คือนับจากระยะเริ่มต้นที่ 1 เสร็จแล้วกด esc ออกจากคำสั่งเราจะได้เสาตามแนวนอนที่ระยะ 3.00 m 3 ต้นจากนั้นคลิ๊กซ้ายลากเม้าท์คลุมเสาทั้งสามคลิก coppy ตำแหน่งที่ 3 เลื่อนลงมาตำแหน่งที่ 4 พิมพ์ระยะกด enter กด esc จะได้เสาจำนวน 9 ต้น 3 แถวคลิ๊กซ้ายลากเม้าท์คลุมเสาทั้งหมด

เลือก 1.layer properties เพื่อแยกเลเยอร์ให้ง่ายต่อการทำงานตั้งชื่อ เสา ตั้งค่าสี ขนาดเส้น ลักษณะเส้นกด ok เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการเขียนเสา
ตอนต่อไปเขียนเส้นผนัง