การ plot งาน Autocad เป็นไฟล์ pdf

หลายคนมักปวดหัวกันหลายครั้งที่จะปริ้นงานออกมาแต่หาตามร้านต่างๆไม่ได้เพราะถ้าคอมของทางร้านไม่มีโปรแกรม Autocad มันจะไม่อ่านไฟล์งานเราเราสามารถ plot งานให้เป็นไฟล์ pdf ได้ง่ายๆดังนี้
ที่หน้า model

เลือกงานที่ต้องการ plot จะมายังหน้า plot อีกครั้งและก็ด้วยขั้นตอนที่ 6-7-8-9


 ถ้างานถูกต้องกด plot(10)กดok เรียบร้อย