เขียนแบบ autocad ตอน 4.1

บทความนี้จะเน้นอธิบายการเขียนที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ใช้โปรแกรมในเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มหัดเขียนการเขียนโดยใช้เมาท์เลือกคำสั่งผู้เขียนคิดว่าเหมาะที่สุด
เมื่อเปิดไฟล์งานจะได้หน้า
การคลิ้ก 1 ครั้ง เพื่อเลือกคำสั่งจากเมนูถ้าคลิ้กแล้วเราไม่เลือก ให้กด Esc ที่ keyboard เพื่อออกจากเมนู