เรียนเขียนแบบautocad 3

แถบเมนูที่ใช้ในการเขียน
หน้าจอเขียนงาน
แถบเมนูด้านข้าง

แถบเมนูด้านล่าง

แถบเมนูด้านบน

หน้าจอเขียนงาน