เรียนเขียนแบบ autocad 2


เมื่อเปิดไฟล์ใหม่ จะได้หน้าต่าง

                                                       ส่วนประกอบโปรแกรม