ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน พฤษภาคม 2557

เช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์แรกของเดือน กับการอัพเดท ฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สำหรับเดือน พฤษภาคม 2557 นี้ ก็มีฤกษ์ดีที่เป็น"ฤกษ์มงคลเหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่"อยู่ทั้งหมด 7 วันด้วยกัน คือ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะกับการการปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 7.49 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะกับการปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 7.06 น.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 6.55 น.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 8.24 น.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 6.53 น.
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 9 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 6.36 น.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะสำหรับการปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 6.30 น.

ทั้งหมดก็เป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน พฤษภาคม 2557

รับทำใบประมาณราคาBOQ เพื่อยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ใช้ยื่นซองประกวดราคา

ใบประมาณราคาBOQยื่นขอสินเชื่อ

รับทำใบประมาณราคาBOQ คือใบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ราคาค่าแรง จุดประสงค์ของใบประมาณการหรือBOQนี้ก็เพื่อให้ทราบเนื้องานและราคาในการก่อสร้างทั้งราคาวัสดุและราคาค่าแรงทั้งหมดนอกจากนี้ใบประมาณราคา(B.O.Q)ยังใช้ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารและใช้ในการยื่นซองประกวดราคางานก่อสร้างต่างๆด้วย
ใบประมาณราคาหรือB.O.Qจะแสดงรายละเอียดงาน ค่าวัสดุ+ค่าแรง แยกเป็นหมวดๆโดยจะมีหมวดหลักๆคือ

1.หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง
2.หมวดสถาปัตยกรรม
3.หมวดสุขาภิบาล
4.หมวดไฟแสงสว่าง
5.อื่นๆ

เงื่อนไขในการติดต่อทำใบประมาณราคาก่อสร้างหรือBOQ

ติดต่อได้ที่
email:pongthip28@gmail.com
tel:088-4310652

*หมายเหตุในการทำใบประมาณราคา(BOQ)ต้องใช้แบบแปลนในการคำนวน

ผู้เขียน:webmaster babbanidea.blogspot.com
ภาพประกอบ:babbanidea.blogspot.com

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน เมษายน 2557

ฤกษ์ดีวันดีฤกษ์มงคล ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่,ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน เมษายน 2557 เดือนนี้มีอยู่ทั้งหมดสามวัน คือ

วันที่ 11 เมษายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5
ฤกษ์ดีวันนี้เรียกว่าเป็น วันปลอด คือ ปลอดจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง เวลามงคลในการย้ายเข้าบ้านใหม่ 09.29 น.
หากถือฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่วันนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีทรัพย์ไม่ขาด มีทั้งอำนาจและบารมี หากเจ้าบ้านทำอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงาม ขายของกิน เปิดร้านอาหาร นับว่าต้องโฉลก แม้ว่าจะอาชีพอื่นก็ดีด้วย(ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี)

วันที่ 13 เมษายน 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5
ฤกษ์ดีวันนี้คือ มหาสิทธิโชค หมายถึง ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ เวลามงคลขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่คือเวลา 10.22 น.
ฤกษ์ดีวันนี้จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีเงินใช้ไม่ขาด หากเจ้าบ้านทำอาชีพเป็นคนในเครื่องแบบนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้(ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้)

วันที่ 25 เมษายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 5
วันสิทธิโชค คือ ความสุข ความเจริญ ความสมปรารถนา
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เวลามงคล 09.30 น.
หากใช้ฤกษ์นี้ขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่ถือว่าดีมากจะมีทั้งทรัพย์วาสนาและบารมี มักมีคนรอบข้างเข้ามาหาสู่ มักมีลาภปากอาหารกิน เหมาะสมกับทุกอาชีพ ยกเว้นเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้