วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน พฤษภาคม 2557

เช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์แรกของเดือน กับการอัพเดท ฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สำหรับเดือน พฤษภาคม 2557 นี้ ก็มีฤกษ์ดีที่เป็น"ฤกษ์มงคลเหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่"อยู่ทั้งหมด 7 วันด้วยกัน คือ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะกับการการปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 7.49 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะกับการปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 7.06 น.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 6.55 น.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 8.24 น.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 6.53 น.
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 9 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 6.36 น.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะสำหรับการปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว
ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ เวลา 6.30 น.

ทั้งหมดก็เป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน พฤษภาคม 2557

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับทำใบประมาณราคาBOQ เพื่อยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ใช้ยื่นซองประกวดราคา

ใบประมาณราคาBOQยื่นขอสินเชื่อ

รับทำใบประมาณราคาBOQ คือใบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ราคาค่าแรง จุดประสงค์ของใบประมาณการหรือBOQนี้ก็เพื่อให้ทราบเนื้องานและราคาในการก่อสร้างทั้งราคาวัสดุและราคาค่าแรงทั้งหมดนอกจากนี้ใบประมาณราคา(B.O.Q)ยังใช้ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารและใช้ในการยื่นซองประกวดราคางานก่อสร้างต่างๆด้วย
ใบประมาณราคาหรือB.O.Qจะแสดงรายละเอียดงาน ค่าวัสดุ+ค่าแรง แยกเป็นหมวดๆโดยจะมีหมวดหลักๆคือ

1.หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง
2.หมวดสถาปัตยกรรม
3.หมวดสุขาภิบาล
4.หมวดไฟแสงสว่าง
5.อื่นๆ

เงื่อนไขในการติดต่อทำใบประมาณราคาก่อสร้างหรือBOQ

ติดต่อได้ที่
email:pongthip28@gmail.com
tel:088-4310652

*หมายเหตุในการทำใบประมาณราคา(BOQ)ต้องใช้แบบแปลนในการคำนวน

ผู้เขียน:webmaster babbanidea.blogspot.com
ภาพประกอบ:babbanidea.blogspot.com

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน เมษายน 2557

ฤกษ์ดีวันดีฤกษ์มงคล ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่,ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน เมษายน 2557 เดือนนี้มีอยู่ทั้งหมดสามวัน คือ

วันที่ 11 เมษายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5
ฤกษ์ดีวันนี้เรียกว่าเป็น วันปลอด คือ ปลอดจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง เวลามงคลในการย้ายเข้าบ้านใหม่ 09.29 น.
หากถือฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่วันนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีทรัพย์ไม่ขาด มีทั้งอำนาจและบารมี หากเจ้าบ้านทำอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงาม ขายของกิน เปิดร้านอาหาร นับว่าต้องโฉลก แม้ว่าจะอาชีพอื่นก็ดีด้วย(ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี)

วันที่ 13 เมษายน 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5
ฤกษ์ดีวันนี้คือ มหาสิทธิโชค หมายถึง ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ เวลามงคลขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่คือเวลา 10.22 น.
ฤกษ์ดีวันนี้จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีเงินใช้ไม่ขาด หากเจ้าบ้านทำอาชีพเป็นคนในเครื่องแบบนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้(ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้)

วันที่ 25 เมษายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 5
วันสิทธิโชค คือ ความสุข ความเจริญ ความสมปรารถนา
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เวลามงคล 09.30 น.
หากใช้ฤกษ์นี้ขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่ถือว่าดีมากจะมีทั้งทรัพย์วาสนาและบารมี มักมีคนรอบข้างเข้ามาหาสู่ มักมีลาภปากอาหารกิน เหมาะสมกับทุกอาชีพ ยกเว้นเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

บ้านมือสองเชียงใหม่ บ้านสองชั้นพร้อมอยู่

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บ้านมือสอง ข้อดีและเทคนิคการเลือกซื้อง่ายๆด้วยตัวเอง

สำหรับใครที่มีโครงการจะปลูกบ้านหรืออยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อาจอยู่ในขั้นตอนมองหา ทำเล สภาพแวดล้อม แบบแปลน หรือบ้านโครงการต่างๆอยู่ จะลองดูบ้านมือสองไว้ประกอบการตัดสินใจ ก็ไม่เสียหายนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้บ้านมือสองสวยๆมีเยอะแถมข้อดีของการเลือกซื้อบ้านมือสองก็ถือว่ามีไม่น้อยเลย ที่เห็นกันชัดที่สุดก็คือ เรื่องของราคาเพราะบ้านมือสองย่อมถูกกว่าการเลือกซื้อบ้านมือหนึ่งหรือบ้านใหม่ ทีนี้เราลองมาดูกันว่าเทคนิคการในการเลือกซื้อบ้านมือสองแบบง่ายๆด้วยตัวเองนั้นมีอะไรบ้าง พร้อมกับวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเสียกันเป็นข้อๆกันเลย

อย่างแรกคุณสมบัติของบ้านมือสองที่เราจะเลือกคือ
 1. ราคาต้องไม่แพงก็มือสองจะซื้อแพงก็ดูกระไรอยู่
 2. ทำเลที่ต้องต้องดีครับไม่แออัดเน้นพื้นที่ที่เขามีการปรับปรุงฟื้นฟูอากาศสิ่งแวดล้อมถ้าจะให้สมบูรณ์ก็หาข้อมูลโครงการก่อสร้างที่จะมีขึ้นในละแวกด้วยก็จะดีมาก
 3. เพื่อนบ้านนี่ก็สำคัญไม่น้อยข้อดีของการเลือกบ้านมือสองคือเรามีโอกาสสำรวจสิ่่งแวดล้อมรอบๆบ้านที่เราหมายปองไว้บ้านสวยราคาใช้ได้แต่เพื่อนบ้านนิสัยแย่ก็ไม่ไหวอยู่ไปวันดีคืนดีโรคประสาทจะกินเอา
เมื่อตัดสินใจในเบื้องต้นได้แล้วก่อนจะซื้อ
 1. คุยเรื่องค่าใช้จ่ายในการโอน,ภาษีให้ชัดเจน
 2. ต่อรองราคาให้อยู่ต่ำกว่าราคาประเมินโดยอาจเปรียบเทียบกับ ธนาคาร,ที่ดิน
 3. ตรวจสอบหรือขอหลักฐานสัญญาเก่าๆไว้เพราะมันเป็นรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการ
สรุปข้อดีของการเลือกซื้อบ้านมือสอง
 • ราคาถูกกว่าบ้านใหม่
 • เห็นสภาพแวดล้อมจริง
 • เห็นสภาพของตัวบ้าน
 • รวดเร็วตอบสนองความต้องการด้วยตาตัวเอง
 • ไม่ต้องปรับปรุงตกแต่งมาก
สุดท้ายเมื่อมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียถ้าดีซะทุกอย่างบ้านใหม่ๆคงจะขายไม่ออกเจ้งกันไปหมด บทความหน้าเรามาวิเคราะห์กันต่อ ถึงข้อเสียของการซื้อบ้านมือสองกันบ้าง หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับ

ขอขอบคุณ
ที่มารูปภาพ : http://www.baan2day.com
ผู้เขียน : admin
ติดต่อ : pongthip28@gmail.com 
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ฤกษ์"ขึ้นบ้านใหม่"เดือน กุมภาพันธ์ 2557


ก้าวเข้าสู่เดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ เดือนที่สองของปี2557 วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก อาจมีเพียงวันเดียวในเดือนนี้แต่สำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน กุมภาพันธ์ 2557 นี้มีอยู่ทั้งหมดสองวัน คือ

ตรงกับวัน ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ฤกษ์ดี ภูมิปาโลฤกษ์ วันดี มิ่งมงคล ภูมิปาโลฤกษ์ ลงเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ย้ายบ้าน ช่วยส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองภายในครอบครัว ตลอดจนถึงเพื่อนบ้าน สร้างความอบอุ่นเกิดความรักใคร่กลมเกลียว ทำให้มีความสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองด้านความเป็นอยู่อาศัยรวมถึงทรัพย์สินเงินทอง

วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แรม 2 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันดี ศรีมงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ในวันนี้ ช่วยส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านหน้าที่การงาน ยศตำแหน่ง เป็นที่นับหน้าถือตา เป็นผู้นำของสังคม หากท่านที่ต้องการความก้าวหน้าด้านการงาน หรือความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดียิ่ง ทำให้ธุรกิจการงานราบรื่นเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักในสังคม

การถือฤกษ์งามยามดีเป็นความเชื่อ ช่วยส่งเสริมความสุขทางใจ จิตใจเป็นสุขจะอยู่บ้านหรือต่างบ้านก็เป็นสุข แต่ที่แน่แท้ที่สุดคือการประกอบแต่คุณงามความดี เจอกันใหม่บทความต่อไปครับ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2557

สิ้นสุดปี 2556 เข้าสู่ศักกราชใหม่ปี 2557 เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นไปไปอีกปีแล้ว เหมือนเป็นการตอกย้ำให้เรารู้ว่ากาลเวลาไม่เคยหยุดรอใคร ใครมีอะไรที่ตั้งใจว่าจะทำแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำก็รีบลงมือทำซะในขณะที่เรายังพอมีเวลาอยู่นี้ แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมานานเท่าไรก็ตาม มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงยึดถือปฏิบัติอาจด้วยความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือ การถือฤกษ์งามยามดีในการประกอบพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้าน ย้ายบ้าน หรือพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก่อนจะดำเนินการหรือประกอบพิธีต้องมีการหาฤกษ์ดีที่เป็นฤกษ์มงคลซะก่อน

เช่นเคยกับการหาฤกษ์หาวันที่เป็นฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี  2557 นี้เริ่มต้นกันด้วยฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน มกราคม 2557
ประกอบพิธีทำบุญ"ขึ้นบ้านใหม่"วันนี้จะได้รับการเชิดหน้าชูตาในสังคม
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2557
วัน ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม 2557 ตรงวันกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 วันดีมิ่งมงคลภูมิปาโลฤกษ์ฤกษ์ดีลงเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ย้ายบ้าน ช่วยส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองภายในครอบครัว ตลอดจนถึงเพื่อนบ้าน สร้างความอบอุ่นเกิดความรักใคร่กลมเกลียว ทำให้มีความสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองด้านความเป็นอยู่อาศัยรวมถึงทรัพย์สินเงินทอง

วัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน มกราคม 2557 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์มงคล ราชาฤกษ์ เหมาะกับการลงเสาเอก ย้ายบ้าน หากประกอบพิธีทำบุญ"ขึ้นบ้านใหม่"วันนี้จะได้รับการเชิดหน้าชูตาในสังคม มีสง่าราศรี เป็นผู้ทรงเกียรติ ส่งผลถึงหน้าที่การงาน การเงิน ยศตำแหน่งเพิ่มขึ้นไปอย่างราบรื่น อยู่เย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์

วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม 2557 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2
ฤกษ์ดี ภูมิปาโลฤกษ์ วันดี มิ่งมงคล ลงเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ย้ายบ้าน ช่วยส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองภายในครอบครัว ตลอดจนถึงเพื่อนบ้าน สร้างความอบอุ่นเกิดความรักใคร่กลมเกลียว ทำให้มีความสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองด้านความเป็นอยู่อาศัยรวมถึงทรัพย์สินเงินทอง

ใครกำลังหาฤกษ์มงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่เดือน มกราคม ปี 2557 ฤกษ์ดีที่เป็นภูมิปาโลฤกษ์ถือว่าเหมาะสมช่วยส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองภายในครอบครัว หรือจะเป็นการเริ่มลงหลักปักเสาปลูกบ้านย้ายบ้านฤกษ์ดีเดือนก็มีอยู่ทั้งหมดสามวันเลือกได้ตามความเหมาะสมครับ

ภาพประกอบ : แบบบ้าน ไอเดียตกแต่ง
บทความ : babbanidea

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ปลูกบ้านใหม่เลือกใช้ โครงหลังคาสำเร็จรูป[Roof Truss]นวัตกรรมใหม่จาก SCG.

ไม่นานมานี้ผลิตภันท์ภายใต้แบรนตรา ช้าง ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการก่อสร้างบ้านคือโครงหลังคาสำเร็จรูป[Roof Thuss] โครงสร้างหลังคาสำเร็จรูปที่ว่านี้ตามข้อมูลของ SCG คือ มีน้ำหนักเบากว่าโครงสร้างหลังคาทั่วไปโดยมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 6 กก./ตรม.ในขณะที่โครงหลังคาเหล็กแบบเดิมจะมีน้ำหนักถึง 15 กก./ตรม. ช่วยในการลดการรับน้ำหนัก ทำให้โครงสร้างพวก เสา คาน ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่มากช่วยประหยัดพื้นที่ภายในตัวบ้านทำให้บ้านกว้างขึ้น
ข้อดีโดยรวมของโครงหลังคาสำเร็จรูป Roof Truss คือ
1.เหล็กทนแรงดึงสูง
2.ไม่เป็นสนิม
3.ทนทาน
4.ประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องมาตัดเหล็กที่หน้างาน
นอกจากนี้ยังช่วยตัดปัญหาอาการรั่วซึมของหลังคา เนื่องจากได้ช่างที่ขาดความชำนาญ ทำให้ต้องมาคอยซ่อมแซมหลังคารั่วอยู่ตลอด ขั้นตอนในการสั่งซื้อโครงหลังคาสำเร็จรูป[Roof Truss]ก็ไม่ยุ่งยาก
ขั้นตอนการดำเนินการติดต่อ
1.ยื่นแบบ
2.รอการเสนอราคา
-ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
3.สั่งซื้อ
4.ตรวจหน้างาน
5.ติดตั้ง
โคลงหลังคาสำเร็จรูป Roof Truss

ข้อมูลอ้างอิง : SCG
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บ้านชั้นเดียว บ้านสไตล์เอเฟรม พักผ่อนสบายแนวบ้านพักต่างอากาศ

เปลี่ยนมาเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบบ้านสไตล์เอเฟรมกันบ้าง เหมาะกับคนคนที่ไม่ค่อยชอบบ้านสองชั้นยกพื้นสูง โดยเฉพาะคนที่มีโครงการจะปลูกบ้านไว้สำหรับพักผ่อน เอาไว้เป็นบ้านต่างอากาศสักหลัง บ้านสไตล์เอเฟรมอาจเป็นคำตอบที่กำลังค้นหาอยู่
โมเดลบ้านตัวอย่าง
แบบบ้านที่จะแนะนำวันนี้เป็นแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์เอเฟรม แต่ผมได้เพิ่มเติมด้วยพื้นที่ใช้สอยด้านข้าง และพื้นที่บนดาดฟ้าให้เหมาะสำหรับเป็น"บ้านพักต่างอากาศ"ไว้สำหรับพักผ่อน หรือจะปลูกเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยก็ได้ แต่ต้องเป็นครอบครัวที่ไม่ใหญ่มาก
แปลนพื้น
พื้นที่ใช้สอย(รวมดาดฟ้า)ประมาณ 105.00 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่สำหรับรับแขก โดยภายนอกมีบริเวณส่วนที่เป็นทางเดิมเชื่อมก้นสามด้านคือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังซึ่งเป็นทางบันไดขึ้นไปยังบนดาดฟ้า โดยชั้นดาดฟ้าออกแบบให้พื้นที่สำหรับพักผ่อน ชมวิว สูดอากาศบริสุทธ์
แปลนชั้นดาดฟ้า
ไอเดียการออกแบบบ้านเอเฟรมชั้นเดียวหลังนี้ ก็เพื่อเป็นบ้านสำหรับพักผ่อนต่างอากาศสนใจบ้านชั้นเดียวสไตล์เอเฟรมสามารถติดต่อได้ที่ email: pongthip28@gmail.com,tel:0811645984 หรือติดต่อทางหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/homedesign.th โดยฝากข้อความไว้ได้เลยครับ ราคาแบบแปลน:1,900.00 บาท
ผู้เขียน:pongthip28@gmail.com
รูปภาพ:babbanidea.blogspot.com


วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

5 แบบ บ้านชั้นเดียว,บ้านสองชั้น สวยๆราคาถูกงบก่อสร้างไม่เกินล้าน

สรรหามาฝากอีกเช่นเคยครับ สำหรับแบบบ้านสวยๆแจกฟรี! ที่จะนำมาแนะนำนี้เลือกคัดเอาแบบที่เน้นราคาก่อสร้างแบบประหยัดๆ มีทั้งที่เป็น แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ใช้สอยโดยรวมไม่เกิน 100 ตารางเมตร และใช้เนื้อที่ดินในการปลูกไม่มากนัก ราคาก่อสร้างงบไม่เกินล้านไอเดียในการออกแบบเรียบๆไม่เน้นโดดเด่น โอ่อ่า เกินไปแต่คำนึงถึงการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเป็นหลัก ทั้งหมดก็ 5 แบบ 5 สไตล์ โดยเป็น"แบบบ้านฟรี"ที่มาจากการ ร่วมมือของ สำนักการโยธา กทม. กรมโยธาธิการและผังเมือง และ บริษัทเอกชนที่เข้าร่วม ภายใต้ชื่อโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน โดยการรวบรวมของ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป

เริ่มต้นด้วยแบบบ้านแบบประหยัด Plan No.1 บ้านพวงแก้ว เป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยรวม 65 ตารางเมตร บ้านพวงแก้วเป็นอีกหนึ่งแบบบ้านสวยๆที่เอามาแจกกันแบบฟรี ฟรี! แถมสบายกระเป๋าด้วยราคาก่อสร้างสุดแสนประหยัดประมาณการราคาก่อสร้างงบไม่เกินล้านน่าจะตกอยู่ที่ราวๆ 493,000 บาท


แบบบ้านฟรี

แบบที่2.บ้านราชพฤษ์แบบบ้านชั้นเดียวที่มีขนาดพอเหมาะพอดี เหมาะสำหรับครอบครัวที่มี สมาชิกวัยกำลังเติบโต ผู้ออกแบบเน้นไปที่จำนวนของห้องนอน โดยให้มีห้องนอนทั้งหมดอยู่ 3 ห้อง และ ห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอย 81.6 ตารางเมตร

แบบที่ 2.บ้านราชพฤษ์

แบบที่ 3.บ้านรสสุคนธ์ เป็นแบบบ้านฟรีที่มีสไตล์เรียบๆแต่สวยงามเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงพอประมาณ
 แบบที่ 4.บ้านรสสุคนธ์

แบบที 4.บ้านมณทา "แบบบ้านฟรี"สองชั้นที่สวยโดดเด่นแต่ราคาถูก ด้วยงบก่อสร้างไม่เกินล้าน แต่มีพื้นที่ใช้สอยถึง 121 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
"แบบบ้านฟรี"สองชั้นที่สวยโดดเด่นแต่ราคาถูก ด้วยงบก่อสร้างไม่เกินล้าน
แบบที่ 4.บ้านมณทา

แบบที่ 5.บ้านชงโค แบบบ้านสองชั้นที่มีไอเดียออกแบบโดดเด่นด้วยทรงหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีแพคโมเนีย ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 95 ตาราเมตร
แบบที่ 5.บ้านชงโค

5 แบบ 5 สไตล์แบบบ้านฟรีสุดประหยัดที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไม่เกินล้านอีกหนึ่งโครงการดีๆจากภาครัฐที่ร่วมมือกับภาคเอกชนนำแบบบ้านสวยๆมาแจกฟรี

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแบบบ้านฟรีทั้งหมดที่มีกว่าร้อยแบบแปลน สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ้านเพิ่มเติมและข้อมูลการขอรับแบบแปลนได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

เผยแพร่โดย : babbanidea.blogspot.com
รูปภาพ : internet

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบบบ้านสวยๆแจกฟรี บ้านชั้นเดียว ขนาดเล็กงบไม่เกินล้าน

บทความแนะนำแบบบ้านฟรีวันนี้เป็นแบบบ้านจากบ้านโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งที่นำแบบบ้านสวยๆหากหลายสไตล์มาแจกกันแบบฟรีๆ ที่จะแนะนำนี้เป็น"บ้านชั้นเดียว"ขนาดเล็กงบก่อสร้างไม่เกินล้าน หาไอเดียตกแต่งเก๋ๆมาตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของภายในภายนอกบ้านสักเล็กน้อย ถือว่าน่าอยู่เลยทีเดียว บ้านหลังนี้เจ้าของโครงการให้ชื่อว่า"บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข"

แบบบบ้านฟรี บ้านชั้นเดียว ขนาดพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็ก

บ้านชั้นเดียวขนาดเล็ก


ลักษณะทั่วไปก็เป็นบ้านบ้านชั้นเดียวขนาดปานกลางพื้นที่ใช้สอยประมาณ 77 ตารางเมตร ห้องนอน 2 ห้อง 1 ห้องน้ำ อธิบายเสริมตรงนี้ในส่วนของห้องนอน หากดูจากแบบแปลนบ้านแล้ว คิดว่าขนาดของห้องนอนเล็กเกินไปก็อาจลองใช้เทคนิคในการตกแต่งด้วย"ไอเดียตกแต่งห้องนอนขนาดเล็กให้กว้างขึ้น"

หากสนใจบ้านชั้นเดียวที่นำเสนอนี้ สามารถสอบถามราคาก่อสร้างและเงื่อนไขในการขอรับแบบแปลนได้ที่"โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน"ที่เป็นเจ้าของแบบแปลน

ร่วมเผยแพร่ : babbanidea.blogspot.com
ผู้เขียน : pongthip28@gmail.com
รูปภาพ: โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบบ้านฟรี จากภาครัฐ

ยกตัวอย่างมาให้เลือกดูครับสำหรับใครที่มองหา"แบบบ้านฟรี"กันอยู่ ที่นำมาแนะนำนี้เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นครับ ก็มีทั้งแบบที่เป็น บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น ทั้งที่เป็น บ้านเดี่ยว บ้านสำหรับครอบครัว ไอเดียออกแบบสวยๆหลากหลายสไตล์ เป็นบ้านโครงการของภาครัฐที่รวบรวมที่นำมาแจกกันแบบฟรีๆไม่เสียตังค์ภายใต้ชื่อว่า"โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน"
                                                                        รูปตัวอย่าง

แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสูขดูรายละเอียด
บ้านไทยอนุรักษ์ดูรายละเอียด
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุขดูรายละเอียด

บ้านไทยอนุรักษ์ดูรายละเอียด

บ้านไทยอนุรักษ์ดูรายละเอียด

บ้านไทยอนุรักษ์ดูรายละเอียด 


วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน ธันวาคม 2556

ฤกษ์ดี เดือน ธันวาคม 2556

ก้าวเข้าสู่เดือน ธันวาคม ถือเป็นเดือนสุดท้ายของปี พ.ศ 2556 หลังจากเดือนนี้แล้วก็จะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ปี 2557 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน ธันวาคม 2556 นี้มีอยู่ทั้งหมดสองวันคือ

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 วันดีถือเป็น ทิพย์มงคล มหัทธโนฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก หรือ ย้ายบ้านในวันนี้ส่งผลให้ความราบรื่นในชีวิต มั่งคั่ง ร่ำรวย เรียกว่า สุขกาย สบายใจ การดำเนินการธุรกิจการงานราบรื่น ทรัพย์สินเพิ่มพูล

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2556 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ตามตำราถือว่าเป็นฤกษ์ดี ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะแก่การปลูกบ้านหรือสร้างเมืองตลอดจนถึงลงเสาเอกปลูกบ้าน หากขึ้นบ้านใหม่วันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานเป็นปึกแผ่นถาวรทั้งปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทางด้านการหาทรัพย์สินเงินทองครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกรียว

ทั้งหมดก็มีอยู่สองวันครับสำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน ธันวาคม 2556 จะประกอบทำบุญ ย้ายบ้าน ลงเสาเอก เสาโท สะดวกวันไหนก็เลือกได้เลยครับ เจอกันใหม่ ฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2557 ครับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ไอเดียง่ายๆ ตกแต่งห้องนอน ขนาดเล็กให้ดูกว้างขึ้น

ห้องนอนขนาดเล็กเน้นสีโทนอ่อนจะช่วยให้ห้องดูกว้างขึ้น

อาจด้วยพื้นที่ๆค่อนข้างจำกัด งบประมาณในการปลูกสร้างบ้าน หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ที่อาจทำให้ห้องนอนของสมาชิกในบ้านห้องใดห้องหนึ่งต้องมีขนาดเล็กกว่าห้องอื่นๆ จะออกไอเดียในการตกแต่งยังไงให้ดูดี จะวางอะไรตรงไหนก็ดูจะคับที่คับทางไปหมด วันนี้เลยมาแนะนำเคล็ดลับในการคิด"ไอเดียตกแต่ง"ห้องนอนขนาดเล็กให้ดูกว้างขึ้น และสวยดูดีมีสไตล์กัน

สำหรับไอเดียตกแต่งห้องนอนที่มีขนาดเล็ก สีหลักที่ใช้ควรเลือกใช้สีที่เป็นสีโทนอ่อน หลีกเลี่ยงการใช้สีที่ดูเข้มเกินไป เพราะสีโทนอ่อนจะช่วยให้ความรู้สึกว่าห้องนอนของเราดูโล่งกว้างขึ้น ส่วนที่เป็นผนังให้เน้น ประตูกว้างๆหน้าต่างให้เยอะเข้าไว้ ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เป็นบานกระจกแบบบานเลื่อนเอาเต็มผนังไปเลยยิ่งดี เพื่อให้ได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ภายนอกบ้านสร้างความรูสึกให้ห้องนอนเราดูกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนภายในห้องก็ให้มีบานกระจกแบบบานใหญ่หน่อย หรือ อาจเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ก็ให้เน้นแบบที่มีกระจกสามารถสะท้อนเงาได้ เพราะเงาจากกระจกจะช่วยสะท้อนมุมต่างๆภายในห้องช่วยให้ห้องแคบๆดูดีมีมิติขึ้น ส่วนพวกที่เป็น โต๊ะ ตู้ ยกเว้นตู้เสื้อผ้า กับโต๊ะทำงานถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องนำไปจัดครับเกะกะเปล่าๆ ออกไอเดียทำชั้นวางของแบบยึดติดกับผนังเป็นชั้นๆไว้สำหรับวางจำพวกหนังสือ เครื่องเขียน รวมไปถึงพวกเครื่องเล่น เครื่องเสียง ต่างๆเก๋ดีออก

จบแค่นี้ครับไอเดียตกแต่งห้องนอนขนาดเล็กแบบพื้นฐานง่ายๆ ที่เราสามารถคิดเองทำเองได้แบบสบายๆ บ้านใครมีสมาชิกเพิ่มหากพอมีพื้นที่เหลือเล็กน้อยๆจะทำเป็นห้องนอนก็กลัวว่าจะเล็กจะแคบไปลองเอาเวลาว่างๆคิดไอเดียในการตกแต่งหากไอเดียออกมาดี ห้องเล็กๆแคบๆก็สวยน่าอยู่ได้ครับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เคล็ดลับ วิธีกำจัดกลิ่นอับในบ้าน

ช่วงที่อากาศค่อนข้างชื้นห้องต่างๆภายในบ้านมักอาจประสบกับปัญหาส่ง"กลิ่นเหม็น"ออกมาโดยสาเหตุของ"กลิ่นอับ"ที่ว่านี้ถ้าลักษณะของกลิ่นออกทางเหม็นเน่าก็อาจเดาได้ว่าเกิดมาจากซากพวก หนู หรือ แมลง แมง ต่างๆเช่น แมลงสาบ จิ้งจก ที่ตายแล้วติดอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆภายในบ้าน ลองเดินสำรวจหาว่ามีซากพวกที่ว่านี้รึเปล่า ที่กล่าวข้างต้นนี้หมายถึงการแก้ไขเมื่อ กลิ่นอับ กลิ่นเหม็น หรือ กลิ่นต่างๆได้เกิดหรือส่งกลิ่นออกมาแล้ว แต่การดูแล"บ้าน"ที่ดีควรมีการป้องกันก่อน โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดภายในบ้านอยู่เสมอ เพราะความสกปรกต่างๆจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิด"กลิ่นอับ กลิ่นเหม็น"หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ถือว่าเป็นการแก้ไขปํญหาที่ต้นเหตุ วันนี้เลยรวบรวมเคล็ดลับวิธีกำจัดกลิ่นอับในบ้านและวิธีการป้องกันแบบง่ายๆมาฝากกัน

 • บ้านควรจัดให้มีการถ่ายเทของอากาศได้อย่างสะดวก โปร่ง โล่ง
 • หมั่นทำความสะอาจอยู่เสมอโดยเฉพาะพวก ตู้ โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่สำคัญถ้าบ้านไหนหรือห้องไหนที่พื้นปูด้วยพรมต้องหมั่นทำความสะอาดเป็นพิเศษเพราะมันคือตัวเก็บกลิ่นดีๆนี่เอง
 • หาพวกไม้ดอก ไม้กระถาง มาวางภายในบ้านหรือปลูกบริเวณรอบๆภายนอกบ้านนอกจากจะเพื่อความสวยงามแล้วดอกไม้เหล่านี้ช่วยดูดกลิ่นได้ดีอีกด้วย
 • ใช้พวกอุปกรณ์ดับกลิ่น สมุนไพร ที่มีกลิ่นหอมวางไว้ตามจุดตามมุมต่างๆ
 • ให้แสงแดดส่องเข้ามาบริเวณที่มี"กลิ่นอับ"ความอุ่นจากแสงจะช่วย"กำจัดกลิ่นอับ"ภายในบ้านได้
ดับกลิ่นอับด้วยสมุนไพร
สมุนไพรดับกลิ่น
นอกจาก"กลิ่นอับ"จะมาจากภายในห้องโดยตรงแล้ว สาเหตุยังมีมาจากส่วนอื่นๆภายในบ้าน เช่น ห้องครัว พวกเศษขยะ เศษอาหารต่างๆ เมื่อสะสมไว้หลายวันก็จะทำให้เกิด"กลิ่นเหม็น"กระจายไปยังส่วนต่างๆของบ้าน ทำให้เกิด"กลิ่นอับ"ตามห้องตามมุมต่างๆ ทางที่ดีแนะนำให้กำจัดทุกวัน แต่ถ้าเป็นส่วนของ ตู้ โต๊ะ ต่างๆเช่น ตู้เสื้อผ้า สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ภูมิปัญญาแบบชาวบ้านๆโดย"ให้นำถ่านไปใส่ไว้ในตู้ที่มีกลิ่นอับ"  เจ้าถ่านจะช่วยดูดกลิ่นได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ ผลไม้อย่าง แอปเปิ้ล นำไปวางไว้ก็ใช้ได้ดีครับ ส่วนที่เป็นโต๊ะที่มีลิ้นชักก็ให้นำ ผงฟู เทลงไปในลิ้นชักแล้วปิดไว้ผงฟูก็ช่วยดูดกลิ่นได้ดีเช่นกัน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าใช้ไปนานๆก็จะส่งกลิ่นเช่นกันถ้าเป็นในครัวพวกเตาไมโครเวฟนี่จะมีกลิ่นอาหารติดอยู่ใช้นานเข้าก็จะส่งกลิ่นให้ลองนำมะนาวหั่นเป็นชิ้นแล้วไปต้มกับน้ำจนเดือดแล้ววางไว้ในไมโครเวฟจัดการปิดฝาหลังจากนั้นรอให้ไอน้ำระเหยจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งอีกทีก็จะช่วยขยัดกลิ่นได้อีกเปราะหนึ่ง ไหนก็เข้าครัวน้ำส้มสายชูนำไปใช้ล้างลิ้นชักที่มีกลิ่นก็ได้ครับ สุดท้ายที่มักมองข้ามกันก็คือกลิ่นมูลจากพวกสัตว์เลี้ยงตัวโปรดทั้งหลายต้องคอยหมั่นเซ็คหมั่นดูแลทำความสะอาดเป็นประจำด้วย

จบเพียงเท่าสำหรับการแนะนำเทคนิคเคล็ดลับการ"กำจัดกลิ่นอับ"ในห้องหรือส่วนต่างๆภายในบ้านอย่างง่ายๆ ลองนำไปใช้ดู
ข้อมูลอ้างอิง:ข้อมูลบางส่วนจากinternet
รูปภาฟประกอบ:internet
ผู้เขียน:pongthip28@gmail.com

เคล็ดลับดูแลบ้าน วิธี กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ

"อาการกลิ่นเหม็นห้องน้ำนอกจากจะมีสาเหตุมาจากส่วนที่เป็นบ่อเกรอะเต็มแล้ว "ยังมีสาเหตุอีกหลายอย่าง บทความนี้จะขอแนะนำวิธี กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ และการสำรวจดูแลส่วนต่างๆในห้องน้ำที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น

1.มีคราบสกปรกติดตามรอยยาแนวกระเบื้อง "วิธีแก้ก็ให้ทำความสะอาดขูดรอยยาแนวเดิมออกแล้วยาแนวร่องใหม่ "นอกจากนี้หากพบว่าร่องยาแนวเดิมมีเชื้อราก็อาจใช้กาวยาแนวชนิดป้องกันราดำหรือทนกรด
2.
ท่อระบายน้ำทิ้งอุดตัน อาจแก้ไขได้หลายวิธี เช่น ใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะแหลม หรือใช้ ถ้วยยางอัดลมพิเศษปัจจุบันยังมีสารเคมีกำจัดสิ่งอุดตันจำหน่ายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป
3.มีน้ำขังบริเวณพื้น โดยทั่วไปการปูพื้นห้องน้ำไม่ว่าจะใช้วัสดุชนิดใดก็ตามจะต้องมีการบังคับระดับพื้นให้น้ำไหลเอียงไปทางรูท่อระบายน้ำทิ้งหากตรวจพบว่าน้ำขังบริเวณใดบริเวณหนึ่งแสดงว่าระดับในการปูพื้นตรงส่วนใดส่วนหนึ่งมีระดับเท่ากับช่องน้ำทิ้งหรือต่ำกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ต้องปูพื้นใหม่แต่จะปูใหม่ทั้งหมดหรือเฉพาะบางจุดแนะนำให้ติดต่อช่างดูครับ
4.ลองเปลียนตระแกรงดักกลิ่นที่พื้น ห้องน้ำ หรือใส่ท่อแบบดักกลิ่นตรงส่วนปลายท่อน้ำทิ้ง
นอกจากนี้ขอแนะนำเคล็ดลับดูแลบ้านเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลหรือแก้ไขวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มักชำรุดเสียหายในห้องน้ำ
1.มีน้ำรั่วซึมตรงจุดต่างๆ เช่น ตรงส่วน ก๊อกน้ำดี ต่างๆ หัวฉีด หรือ ฝักบัว ถ้าเป็นส่วนที่ติดกับ ข้อต่อๆจะเป็นแบบ เกรียวใน บางอุปกรณ์จะเป็นแบบ เกรียวนอก ก็ให้ใช้เทปพันเกรียวพันบริเวณที่เป็นเกรียวใหม่ โดยแกะของเดิมออกให้หมดจากนั้นก็ขันอุปกรณ์เข้าเหมือนเดิม ตรงจุดนี้ขันแค่ตึงมือพอนะครับอย่าขันเข้าแน่นจนเกินไปเดียวจะเสีย แต่ถ้ารั่วในตัวอุปกรณ์แสดงว่าลูกยาง(ปะเก็น)มีการสึกหรอถ้าพอจะมีลูกยางเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็แนะนำให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ครับ
2.เครี่องทำน้ำอุ่น ถ้าน้ำที่ออกมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นมักมีเหตุมาจากแรงดันน้ำน้อยเกินไปแก้ไขด้วยการเพิ่มแรงดัน
เคล็ดลับ,กลิ่นเหม็น,

รูปภาพประกอบ:internetเคล็ดลับ กำจัดกลิ่นสีทาบ้าน

โดยปกติบ้านหรือห้องที่พึ่งทาสีเสร็จใหม่ๆจะมีกลิ่นของสารเคมีที่ผสมอยู่ใน สี ซึ่งจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรง โดยเฉพาะบริเวณที่เราทาสีเป็นบริเวณส่วนที่เป็นภายในตัวบ้าน "กลิ่นสี"ที่ว่านี้เมื่อสูดดมมากๆก็จะทำทำให้เวียนหัว ปวดศรีษะ ถึงกับไม่สบายเลยทีเดียว วันนี้เลยรวบรวมเคล็ดลับง่ายๆในการ"กำจัดกลิ่นสีทาบ้าน"ที่พึ่งทาเสร็จใหม่ๆ หรือกรณีที่จำเป็นต้องนอนในห้องที่ทาสีผนังใหม่ๆเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่เราสามารถทำได้เองมาแนะนำเทคนิควิธีการ"กำจัดกลิ่นสี"ทาบ้านที่พึ่งทาเสร็จใหม่ๆกัน

เคล็ดลับ,กำจัดกลิ่นสีทาบ้าน
ภาพประกอบinternet

 1. หัวหอมฝานครึ่งแล้วเอาไปวางไว้ในห้องที่เพิ่งทาสีเสร็จ"กลิ่นของหัวหอมจะไปต่อสู้กับกลิ่นสารเคมีที่ผสมอยู่ในสี"
 2. ถ่าน มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษได้ดีสามารถดูดกลิ่นได้ วิธีการลองใช้ถุงกระดาษบางๆห่อแล้วนำไปวางไว้ หรือ จะถ่านไปแซ่น้ำก่อนก็ยิ่งได้ผลดี
 3. เทียน แค่จุดเทียนใว้ในห้องปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด"กลิ่นของเทียนช่วยกำจัดกลิ่นสีได้" วิธีนี้ก็เห็นผลรวดเร็วดีครับ(กรณีที่จำเป็นต้องนอนในห้องที่ทาสีผนังใหม่ๆเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า)
 4. สัปรด เน้นเอาผลที่สุกมากๆหั่นแล้วไปวางไว้ตามจุดต่าง ก็สามารถช่วยดับกลิ่นได้ดี
 5. น้ำส้ม หาอ่างหรือถังใบใหญ่หน่อยไม่ต้องใหญ่มาก เทน้ำส้มลงไปแล้วนำไปวางไว้ในห้องที่ส่งกลิ่น
กลิ่นวนิลา กลิ่นจากน้ำหอมของวนิลาหยดลงไปผสมในสีก่อนทากลิ่นของวนิลาจะช่วยดับกลิ่นสารเคมี(อันนี้ไม่แน่ใจไม่เคยทดสอบ)
เคล็ดลับการ"กำจัดกลิ่นสี"ทาบ้านใหม่แบบง่ายๆแต่ได้ผลดีลองไปนำปรับใช้กันดูหวังว่าคงเป็นประโยชน์

ข้อมูลประกอบการเขียน:www.banidea.com

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ไอเดียตกแต่ง สีทาภายในให้ดูเย็นสบายตา

ถ้าอยากจะเพิ่มความน่าอยู่ให้กับ"บ้าน"ของเราน่าอยู่มากขึ้นนั้น จะต้องมีการ ตกแต่ง ต่อเติมส่วนต่างๆของบ้านเพิ่มขึ้นจากตัวบ้านเดิมบ้าง ถ้าเป็นส่วนที่เป็นภายนอก ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉลียง ระเบียง หลังคา กันสาด หรือการจัดสวน ซึ่งก็ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมและลักษณะของตัวบ้านด้วย แต่ถ้าเป็นการ"ตกแต่ง"ส่วนที่เป็นภายในตัวบ้าน ก็จะเน้นจำพวกเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ต่างๆเช่น รูปภาพ วอลเปเปอร์ เป็นต้น แต่บ้านโดยปกติทั่วไปก็จะมีการทาสีอยู่แล้วทั้งส่วนที่เป็นภายนอกและภายใน ดังนั้นเราควรเลือกโทนสีของห้องต่างๆให้เหมาะกับสม เช่น สีของ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องน้ำ ตลอดจนถึงห้องครัว ดังนั้นวันนี้เลยจะขอมาแนะนำไอเดียตกแต่งบ้านให้เย็นสบายตา ด้วยโทนสีที่เป็นสีโทนเย็น จะให้ความรู้สึกในทางด้านอารมณ์ที่มองดูแล้วรูสึกถึงความร่มเย็นสบายตา เพื่อเป็นแนวทางในการออกไอเดียตกแต่งบ้านแบบคร่าวๆกัน

โทนสีที่ทำให้มองแล้วรู้สึกเย็นสบายตา ที่เรียกว่า"โทนสีเย็น"ก็จำพวกโทนที่เป็น สีฟ้า เพราะสีฟ้าจะเปรียบเสมือนท้องฟ้า น้ำทะเล เมื่อมองแล้วทำให้รู้สึกสบายตา ช่วยให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย นอกจากสีฟ้าแล้วยังมีโทนสีที่เป็น สีเขียว สีของไม้ใบ ป่าเขา ช่วยให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น เหมือนอยู่ท่ามกลางป่าเขา หรือจะตกแต่งด้วยโทนสีที่ใกล้เคียงกัน โดยเน้นให้ความสำคัญไปที่ความอ่อน ความเข้ม ของสี อาจตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์โดยใช้โทนสีที่สลับกัน ไม่ควรใช้สีเดียวกันทั้งห้อง มันจะทำให้ดูห้องจืดซืดดูไม่มีชีวิตชีวา เช่นทาสีผนังให้เป็นโทนสีเขียวตกแต่งเสริมด้วยวอลเปเปอร์โทนสีฟ้าสลับด้วยสีของ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ต่างๆภายในห้อง หากจะเติมความเบิกบานสดใสขึ้นมาหน่อย ก็ตัดด้วยสีโทนร้อน ก็ได้แก่สีจำพวก สีแดง ส้ม เหลือง เป็นต้น

สรุปได้ว่า ถ้าเราต้องการเน้นความร่มรื่นดูเย็นสบายตาก็เน้นการตกแต่งไปที่โทนสีเย็น คือ สีเขียว สีฟ้า สลับตัดด้วยโทนสีร้อน สีแดง ส้ม เหลือง ถ้าต้องการความสดใสเบิกบานก็เน้นตกแต่งด้วย โทนสีร้อน สลับตัดด้วยโทนสีเย็น

*เทคนิคแนะนำเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นไอเดียในการเลือกสีทาภายในบ้านให้ดูเย็นสบายตาโดยการเลือกโทนสีให้เหมาะสมกับบรรยากาศที่เราต้องการ

ผู้เรียบเรียง:pongthip28@gmail.com
รูปภาพ:internet

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การขออนุญาติ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ควบคุมอาคาร

           ในงานก่อสร้าง เคลื่อนย้าย ดัดแลง รื้อถอน ใช้อาคารจะต้องมีการยื่นขออนุญาติต่อเจ้าพนักงาน
ชนิดไหนบ้างที่เข้าข่ายอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้
            กฎหมายควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้เมื่อ เป็นอาคารและอยู่ในกรณีที่กฎหมายบังคับใช้ได้
ประกอบด้วย
1.อยู่ในเขตควบคุมอาคาร หมายถึง เขตควบคุมอาคารจะมีผลบังคับใช้เมื่อ มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2552 ในพื้นที่นั้นๆก่อน ถึงจะมีผลบังคับใช้ *ตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมว่ายังไม่ได้ประกาศใช้ทั่วประเทศครับ
2.เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หมายถึง กฎกระทรวงผังเมืองรวมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2518
3.อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ 
4.เขตเพลิงใหม้
*สำหรับนิยามหรือความหมายของแต่ละข้อเช่น พื้นที่ประกาศ เขตเพลิงใหม้ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงมหรสพ เพื่อความชัดเจนอ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขกรณีบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้แก่
 1. ในเขต กทม.ก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 2. ในเขต เทศบาล ก็คือ นายกเทศมนตรี
 3. ในเมืองพัทยา ก็คือ นายกเมืองพัทยา
 4. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น
เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาติไฟล์.pdf
              
             ในความเป็นจริงปัจจุบันนอกจากตัวกฎหมายควบคุมอาคารที่เป็นกฎหมายหลักของกระทรวงดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีกฎหมายอีกตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกกันว่า"ข้อบัญญัติ"ซึ่งประกาศใช้ในพื้นที่นั้นๆ จะพบว่าของท้องถิ่นจะขัดแย้งกับของกระทรวงดังที่เราได้เห็นกัน
กันทั่วไป "งานก่อสร้าง"ที่ดำเนินการได้ในที่หนึ่งแต่กลับก่อสร้างไม่ได้ในอีกพื้นที่หนึ่ง"ถือว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของกฎหมายไทยแล้วกัน บทความนี้ถือว่าอ่านไว้ประกอบความรู้ "หากจะดำเนินการก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง แนะนำให้ปรึกษากับทางกองช่างในส่วนโยธาของเขตปกครองนั้นๆดีที่สุดครับ"


เงื่อนไขกรณีบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร


เงื่อนไขกรณีบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
1.อยู่ในเขตควบคุมอาคาร
เขตพรบ.ควบคุมอาคารเต็มพื้นที่ 12 จังหวัด
• กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเกต สงขลา
*จะเห็นเขตประกาศ พรบ ควบคุมอาคารจะเน้นที่ กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ
2.อยู่ในเขตผังเมืองรวม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2518
3.อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และ โรงมหรสพ
อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่อาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของวอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรรือ ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคาร ที่ใช้เป็นรสถานที่ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใดและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3.เขตเพลิงไหม้
เพลิงไหม้ 30 หลังคาเรือน หรือ พื้นที่ขนาด 1 ไร่ขึ้นไป
ทั้งหมดนี้ก็คือ เงื่อนไขกรณีที่สามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารได้ การจะ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือใช้อาคาร"ต้องขออนุญาติต่อเจ้าพนักท้องถิ่นก่อนจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ครับ"

*อ่านเพิ่มเติม การขออนเญาติ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย พรบ.ควบคุมอาคาร


tage

แบบบ้าน งานก่อสร้าง เคล็ดลับ แบบบ้านฟรี ความรู้เรื่องบ้าน รอบรู้เรื่องบ้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เรียนautocad ฤกษ์มงคล แบบบ้านสองชั้น ไม้มงคล ฤกษ์ดี เทคนิค แบบบ้านโครงการ ไอเดียตกแต่ง ซ่อมแซม บ้านชั้นเดียว มาตราฐานและวัสดุ เทคนิคช่าง เทคนิคดูแลบ้าน แบบบ้านชั้นเดียว tips ความรู้คู่บ้าน ดาวน์โหลด วัสดุก่อสร้าง สำรวจซ่อมแซมบ้าน เทคนิคเดล็ดลับ แนะนำเทคนิค แบบบ้านแนะนำ กฎหมายก่อสร้าง การคำนวณ บ้านมือสอง บ้านสองชั้น บ้านไม้ พรบ.ควบคุมอาคาร รีวิวรีสอร์ท Autocadแปลนพื้น Cast in Place Roof Truss SCG Sketchup slide tip กำจัดกลิ่นสีทาบ้าน กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ขจัดคราบ ข้อดีบ้านมือสอง ความรู้งานก่อสร้าง คอนกรีต งานฐานราก งานระบบ ซื้อบ้าน ซ่อมแซมดูแลบ้าน ตกแต่งห้องนอน ตอกเสาเข็ม บ้านมือสองเชียงใหม่ บ้านเอเฟรม บ้านโครงการ บ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้น ประตูตก ประตูฝืด ประตูหลวม ปูนซีเมนต์ ปูนปอร์ตแลนด์ รอบรู้คู่บ้าน ระเบียง รับทำใบประมาณราคาBOQ รูปภาพ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2557 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน เมษายน 2557 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน กุมภาพันธ์ 2557 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน ธันวาคม 2556 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน มกราคม 2557 ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ วัสดุและมาตราฐาน วิธีกำจัดกลิ่นอับในบ้าน สำรวจซ่อมแซม สี สีทาบ้าน สีทาภายใน หลังคาบ้าน อาคาร อิฐมวลเบา อิฐมอญ เกร็ดความรู้ เคล็ดลับดูแลบ้าน เฉลียง เทคนิคเคล็ดลับ เริ่มเขียนแปลน เหล็กเสริมคอนกรีต แบบบ้านสวยๆราคาถูก แบบบ้านไอเดีย โครงหลังคาสำเร็จรูป โชว์ โปรโมท ไอเดีย

Google+ Followers